stz24 Новини от Стара Загора и региона - Новини http://stz24.com/ Климент Пенчев, кандидат за общински съветник от листата на БСП: Грешка е да разпродаваме общинска собственост Местни избори 2019 http://stz24.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%A1%D0%9F-%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/ http://stz24.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%A1%D0%9F-%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/ Климент Пенчев е кандидат за общински съветник, номер седем в листата на „БСП за България”.  На 40 години, от Стара Загора. Завършил е  УНСС със специалност „Финанси“, степен магистър. През изминалите четири години е бил общински съветник, заместник-председател на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика, и член на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности. Начинът на управление на общинските дружества и финансовото им състояние е един от сериозните проблеми в община Стара Загора. Общинските дружества се нуждаят не само от контрол, но и от подкрепа от страна на Общинския съвет, е мнението на кандидата за общински съветник от листата на „БСП за България” Климент Пенчев. „Автосервизи на здравни заведения” ЕООД например е било създадено да поддържа автомобили на болнични заведения и търговски дружества от сферата на здравеопазването. Към днешна дата община Стара Загора не разполага с подобни автомобили, което е основната причина за лошото финансово състояние на дружеството. В подобно състояние е и дружеството „Обредни дейности”, което е със задължения около 150 000лв. На загуба работи и „Автобусни и тролейбусни превози”, коментира Пенчев. Според него е необходимо детайлно обсъждане на състоянието на общинските дружества. „Това не се случи през изминалите четири години. Според мен е наложително да се изготви експертна оценка, която да отговори на въпроса до колко са нужни дружествата в този им вид или по-работещо би било да бъдат преструктурирани, за да ги запазим и развием”, коментира кандидатът за общински съветник. Друг ключов проблем на Стара Загора е разпродажбата на общинска собственост, посочва Климент Пенчев. През изтеклия мандат бяха продадени близо 100 жилища за около 4 млн.лв., които потънаха в общия бюджет и не стана ясно за какво бяха изхарчени. Впечатление прави, че въпреки приходите от продажбата на тези жилища, общината не закупува нови и не ремонтира наличните. Според кандидата от левицата, за да обнови жилищния си фонд, Община Стара Загора може да предлага общински терени за строеж срещу обезщетение на строителни фирми, както се случи със сградата на Първо кметство. „Ние, от „БСП за България” сме категорично против продажбата на земеделска земя. Вместо да бъде продавана, общината може да я отдава под наем и така да генерира дългосрочни приходи. Като общински съветник в мандат 2015-2019г. не подкрепях безразборната разпродажба на общинско имущество и терени, и ще продължа да отстоявам политиката на БСП за разпореждане със собствеността”, заяви кандидатът от листата на БСП. Като основен приоритет в своята работа Климент Пенчев поставя борбата с демографската криза. „За да не се превърне кризата в катастрофа са нужни спешни мерки, които да бъдат съгласувани между държавата и общините. Предлагаме еднократна помощ от 1000лв. на здравно и социално осигурени родители при раждане на дете, както и за майки студентки. Ние от БСП сме за безплатен достъп на децата и учениците до общинската спортна база. Ще насочим усилията си в посока за отпускане на стипенции за ученици и заплащане на университетските такси в държавните висши училища за ученици, студенти, специализанти, срещу ангажимент да останат и да работят в Стара Загора. Нееднократно сме заявявали нашата позиция за намаляване на таксите в детските ясли и градини”, подчерта кандидатът за общински съветник. „Нашата визията за управление цели утвърждаването на Стара Загора като община с определящо значение за българската индустрия. За да се реализира тази цел са нужни активни действия в посока превръщане на общината в център за модерна икономика, осигуряваща висока заетост и доходи. Сред приоритетите ни са стартирането на индустриална зона „Загоре”, в която да бъдат привлечени инвеститори в производствени дейности, създаване на нови общински предприятия, предоставящи по-качествени и същевременно по-евтини услуги, модернизиране и развитие на услугите с електронен достъп. Развитието на инфраструктурата е акцент основно в града, докато крайните квартали и населените места в общината остават на по-заден план. Нашето предложение е кметствата да получат повече права и отговорности чрез делигиране на самостоятелни бюджети. По този начин ще се подобри административното обслужване в малките населени места и ще се даде възможност на кметове и кметски наместници да изпълняват качествено и бързо своите правомощия”, добави Пенчев. „Призовавам да се гласува на 27 октомври. Това е най-важният ни избор, защото местната власт е най-близо до хората и на нея разчитаме да решава ежедневните ни проблеми. Ние, от коалиция „БСП за България” ще работим така, че в Стара Загора да има силна икономика, все по-добра жизнена среда, а местната власт да служи на гражданите като им предоставя качествени и достъпни услуги. Кметът и общинските съветници са избрани да служат, а не да управляват гражданите. Основна грижа на кмета е да направи общината по-добро и желано място за живот и труд. Общинският съвет е органът, който не само контролира кмета и неговата администрация, но определя посоката и приоритетите в развитието на общината. За да се подобри досегашната им дейност гласувайте на 27 октомври с бюлетина № 56”, призова Климент Пенчев. Купуването и продаването на гласове е...]]> Fri, 18 Oct 2019 08:58:00 +0300 Представят Пейчо Кънев и "Последната вечеря" в Стара Загора Култура http://stz24.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/ http://stz24.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Къща-музей „Гео Милев” и „Пътуващите книги на Стара Загора” представят Пейчо Кънев и "Последната вечеря" в Стара Загора. Пейчо Кънев е най-публикуваният съвременен български поет на английски с множество публикации в списания от САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Индия и др. Автор на 6 книги с поезия и един сборник с разкази, публикувани в България, Америка и Европа. Съосновател и главен редактор на литературното издателство „Kanev Books”, Ню Йорк – от 2010 до 2013 г. Поетичното четене ще бъде на 24 октомври (четвъртък) от 18:30 часа в Къща-музей „Гео Милев” Стара...]]> Fri, 18 Oct 2019 08:07:00 +0300 Тази събота в Стара Загора за четвърти път ще се проведе издание на Европейската седмица на програмирането Общество http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/ http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/ Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) и Европейски информационен център „Европа Директно – Стара Загора” реализират четвърто издание на Европейската седмица на програмирането в Стара Загора. Тя носи името Europe Code Week 4 Stara Zagora и ще се проведе тази събота от 10:00 до 13:00 в споделеното работно пространство ZaraLab. (бул. Александър Батенберг №28). Събитието е безплатно и не изисква предварителна регистрация. Идеята на инициативата е да популяризира професиите в бранша на информационните технологии сред хора, които нямат никакъв опит в областта на програмирането. Идеята е тези умения да станат по-популярни и по-малко тайнствени, и да се организират срещи между хора с учебна цел. Целта е да се привлекат ученици,студенти, родители, учители, предприемачи за участие в прояви и уроци по програмиране и свързани с него умения. Входът е напълно безплатен, а част от програмата е кръгла маса с дискусия с доказани специалисти в сферата на програмирането. Целта на тазгодишното събитие е да мотивира аудиторията и да покаже, че сферата на информационните технологии е достъпна и отворена за всеки човек, стига той да има мотивацията и упоритостта да се развива в тази насока.   Кръглата маса ще бъде предшествана от представяне на работата на различни компании от дигиталния сектор в Стара Загора, за да могат жителите на града да се запознаят с местната екосистема.   Програмата на събитието е разделена в два панела, като между 10:00 и 12:00 четири фирми от Стара Загора ще представят своята дейност и свободни работни места, а от 12:00 до 13:00 ще се проведе дискусията с IT специалистите относно реализацията в IT...]]> Thu, 17 Oct 2019 19:56:00 +0300 Проф. Иван Върляков: Трябва да се осъществява стриктен контрол върху ремонтите Местни избори 2019 http://stz24.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5/ http://stz24.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5/ Пълна прозрачност при формиране и изпълнение на общинския бюджет като се осигури онлайн достъп на всеки заинтересован. Актуализирането на бюджета да става след публично обсъждане, е заложено в програмата на кандидата за кмет на Стара Загора от „БСП за България” проф. Иван Върляков. „Трябва да има ефективен контрол върху поетите от частни дружества дейности на концесия и поетапно възлагане на основните комунални дейности на общински дружества. Много голям контрол върху ремонтите, които се правят. Погледнете какво се случва в града. Огромно забавяне на проектите, некачествено изпълнение, липса на всякакъв контрол. Това трябва да спре”, категоричен е проф. Иван Върляков. Според него кметствата  трябва да имат повече права и отговорности чрез самостоятелен бюджет. „Това ще подобри административното обслужване в малките населени места и ще даде възможност за изпълнение на правомощията на кметовете и кметските наместници. Задължително е и да се заложат повече пари за селата и крайните квартали. Там също живеят хора. Вижте кв. ”Кольо Ганчев”, улиците са в ужасно състояние. По селата положението е същото”, коментира кандидатът за кмет на Стара Загора от "БСП за България". Проф. Върляков е категоричен, че през следващите години общината няма да разполага с толкова много европейски средства и трябва да се мисли как общината да се развива. Задължително е в Стара Загора да дойдат инвеститори, да има високотехнологично производство. „При кандидатстване по проекти с европейско и друго финансиране (банкови и облигационни заеми) ще изискваме задължителна оценка за бъдещо положително въздействие върху живота на гражданите. Ще упражняваме стриктен контрол при избора на изпълнител, качеството и сроковете на изпълнение. Преди години имаше Обществен съвет, в който членуваха хора с различни професии, от всички браншове. И той работеше. Трябва пак да го има. Той може да внася предложения и да осъществява контрол върху работата на кмета и администрацията”. Проф. Върляков е категоричен, че в момента няма как да направи пълна програма за работа, тъй като не познава в детайли администрацията. "Първо трябва да се запозная с фактическото състояния на общината и тогава да се начертаят приоритетите. Трябва да знаеш с какво се захващаш”, допълни кандидатът за кмет от „БСП за България” проф. Иван Върляков. Купуването и продаването на гласове е...]]> Thu, 17 Oct 2019 14:27:00 +0300 Възпалено гърло? Пробвайте това stz-Мами http://stz24.com/stz-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8/5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%BE/ http://stz24.com/stz-%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8/5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%BE/ Болките от възпаленото гърло са неприятни и идват преди настинката и грипа. Най- добре е да спазваме съветите на лекарите и да се придържаме към предписаното лечение. Към такава сигурна терапия можем да прибавим и някои натурални лекове, които могат да помогнат да облекчим по-бързо неразположението си. Народната медицина препоръчва хапване на много чесън с храната. За околните е неприятно, особено на следващата сутрин, но пък помага. Гаргарите със солен разтвор или сода за хляб разтворена във вода, чай от лайка, също са облекчителни процедури. Ехинацея и градински чай са билки, които обикновено използваме в кулинарията, но също така трябва да знаем, че ехинацеята се предлага и под формата на чай. Ехинацеята е многогодишно растение от семейство Сложноцветни. Произхожда от Северна Америка. Има подобни на маргаритки съцветия. Цветовете са розови, пурпурни или бели с ясно изразен конусовиден диск. Цъфти от юли до октомври. На височина може да достигне до 1-2 метра. Светлолюбиво растение, от което можем да направим уханна напитка. Освен че има приятен вкус, градинският чай може да облекчи различни възпалителни състояния, което го прави и подходящ за болно гърло. Градинският чай или салвия е малък вечнозелен храст с дървенисти стъбла, сивкави листа и сини до виолетови цветове, растящ в Южна Европа и Средиземноморието, а също и в югозападната полупустинна част на Северна Америка. Той се отглежда много като подправка и билка и понякога може да се обърка с някои близки видове.  Ехинацеята и градинския чай се препоръчват при настинки и грип за повишаване на имунитета. Освен това, намаляват възпалението и се борят с бактериите. Начини да се спасим от болките в гърлото - много. Само трябва да изберем подходящия за...]]> Thu, 17 Oct 2019 12:00:00 +0300 Слънчево и топло до Димитровден Общество http://stz24.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD/ http://stz24.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD/ Хубавото време ще се задържи поне до Димитровден. Температурите за месец октомври са нормални, притеснително е трайното засушаване, което продължава още от летните месеци. Температурите ще се запазят високи в следващите десетина дни. До 26 октомври ще продължим да се радваме на приятните 21-26 градуса и предимно слънчево време. След 26 октомври има тенденция да се увеличи динамиката на атмосферните процеси на Балканския полуостров.   снимка: iStock/Getty Images]]> Thu, 17 Oct 2019 10:57:00 +0300 75-годишна индийка роди момиченце Общество http://stz24.com/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/75-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5/ http://stz24.com/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/75-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5/ 75-годишната Прабха Деви от град Кота, щата Раджастан, стана най-възрастната родилка в света, след като роди момиченце, съобщава в. "Мирър". Жената заченала "ин витро" от 80-годишния си съпруг. Тя родила със секцио в частната болница "Кинкер" в град Кота. Момиченцето е родено в седмия месец. Бебето тежи под 700 грама и е настанено в отделението за интензивна терапия на болницата. Сега майката и дъщеричката й са под наблюдение на лекарите.   снимка: Вести]]> Thu, 17 Oct 2019 10:20:00 +0300 Легендарната деветка Петър Жеков идва в Стара Загора Общество http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%96%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/ http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%96%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/ На 17 октомври Петър Жеков трябва да пристигне в Стара Загора за премиерата на книгата "Шампионите разказват - 3". Легендарният централен нападател на "Берое", ЦСКА и националния отбор е един от героите в томчето с документални разкази на известни спортни личности на Стара Загора. Много показателно е заглавието на разказа на Петър Жеков - "Шестте години в "Берое" бяха най-хубавите в кариерата ми". Футболни съседи на Петър Жеков в книгата са Гошо Гинчев, едва 22-годишен станал капитан на "Берое", и почти митичният организатор и ръководител на футбола в Стара Загора Бончо Мерджанов, привлякъл в "Берое" футболисти като Янчо Димитров, Христо Тодоров, Борис Киров, Петко Петков и, разбира се, Петър Жеков. Събитието ще бъде на IV ниво в Регионалния исторически музей от 18.30 часа. Очаква се на премиерата на книгата да присъстват голяма част от нейните герои. В "Шампионите разказват - 3" са включени още разказите на: Райчо Колев, Светослав Славов, Ганка Иванова, Иван Иванов, Пламен Михалев, Тихомир Киров, Иван Раднев, Петър Тенев, Румен Тенев, Евгени Танев, Ангелина Кръстева, Донка Йовчева, Венелин Хубенов, Радостин Димитров, Стефан Христов, Ангел Няголов, Денислав Хаджиев, Руси Минев, Румяна Петрова, Георги Кочеренко, Боряна и Делян Терзиеви, както и олимпийският, световен и двукратен европейски шампион в параатлетиката на гюле и диск Иванка Колева. Част от известните спортни личности, които живеят в чужбина, ще бъда представлявани от техни...]]> Thu, 17 Oct 2019 08:47:00 +0300 Стефан Данаилов е в изкуствена кома Общество http://stz24.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0/ http://stz24.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0/ Актьорът Стефан Данаилов е поставен в изкуствена кома. Причината е затруднено дишане. Данаилов бе приет по спешност във Военномедицинска академия миналата седмица. Тогава големият български актьор бе настанен в Интензивното отделение на болницата. След инцидент през август Ламбо бе приет по спешност в болница в Бургас, където му беше направена операция на тазобедрената става. След допълнителни изследвания през септември на големия артист бе назначена рехабилитация във военния санаториум в...]]> Thu, 17 Oct 2019 08:38:00 +0300 До 3 месеца ще бъде изграден скейтпаркът Политика http://stz24.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%BE-3-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/ http://stz24.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%BE-3-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/ С водосвет за здраве бе положена символичната първа копка на изграждането на скейтпарк в  разширението на парк „Артилерийски“ в Стара Загора. „Слагаме началото на направата на едно дългоочаквано съоръжение за радост на скейтобщността, както и всички старозагорци. След всички проектни дейности, извършени от професионалисти в областта, мисля че ще имаме скейтпарк, покриващ всички съвременни изисквания и стандарти, както и за състезания, така и за забавления“, каза по време на събитието главният архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева. Тя призова всички, които са запалени по екстремните спортове, да бъдат разумни и да ползват с внимание новата придобивка, когато тя бъде пусната в експлоатация. Общата площ, заедно с прилежащите части, ще бъде около 2 дка, стана ясно от думите на арх. Грозева, а самото съоръжение ще е над 800 кв. м. Общата сума за изграждането на скейтпарка е близо 300 хил. лева, а срокът за изпълнението е 90 дни. Специализираната зона ще е с две основни секции - „Стрийт“ и “Боул”. Първата ще бъде съставена от следните елементи - равна засилка, голяма и малка секции със стълби, виражи и парапети, комбинирана арена с ръбове, парапети, виражи и баланс, засилка с извивка и вираж. Предвижда се „Боул“ секцията да е от последователно свързани сферични и цилиндрични форми, образуващи съоръжение с формата на ключалка на две нива в дълбочина. Официално първата копка положиха временно изпълняващият длъжността кмет на Стара Загора инж. Янчо Калоянов и управителят на фирмата-изпълнител на скейтпарка – „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, Симеон...]]> Wed, 16 Oct 2019 21:40:00 +0300 Д-р Мариус Кирков, кандидат за общински съветник от БСП: Трябва да привлечем лекари по селата Местни избори 2019 http://stz24.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%94-%D1%80-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%91%D0%A1%D0%9F-%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/ http://stz24.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%94-%D1%80-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%91%D0%A1%D0%9F-%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/ Здравеопазване, спорт и култура са водещите приоритети за кандидата за общински съветник от листата на „БСП за България” д-р Мариус Кирков. „И четирите общински диспансера в Стара Загора имат задължения. Моето мнение е, че трябва да бъдат обстойно анализирани, за да се прецени къде трябва да се помогне, ако трябва да се сложат легла, да се вдигнат заплати, да се назначат кадри. Това обаче трябва да се случи с мнението на работещите в тях, защото те са хората, които са наясно със ситуацията и имат наблюдения. Само те могат да кажат от какво се нуждаят. Но не и да се дават пари, просто, за да се дадат. Парите трябва да се дават целенасочено”, категоричен е д-р Мариус Кирков. Той обясни, че в Психодиспансера например, често транспортът до Раднево е за негова сметка. Това нарушава финансовия баланс и по този начин се трупат задължения. Пътеките са много ниско заплатени. Добре е общината да вземе мерки и разходите да се поделят, смята кандидатът за общински съветник. „В политиката трябва да има приемственост, застъпване. След всичко свършено до сега, да се надгражда, а не да се отрича. Това е най-важното. Заплатите в общинските диспансери са много ниски. Преди години, когато имахме „прилично” здравеопазване, имаше принцип 1 към 3 – един лекар, три сестри. Сега е 1 към 0.8.  Кадрите отиват в частните болници, защото заплащането е по-добро. Медицинските специалисти са преуморени. Докторите могат да работят допълнително, те обаче няма къде да отидат. Длъжни сме да решим проблема”, коментира д-р Мариус Кирков. Той ще работи и за селското здравеопазване, където проблемите са още по-сериозни. „Страшно е, че селата се обезлюдяват и поради тази причина здравните кадри нямат интерес да отиват там. Трябва по някакъв начин да ги привлечем - безплатен транспорт, безплатни помещения или много нисък наем. В повечето здравни пунктове по селата са направени подобрения и това трябва да продължи”, допълни кандидатът за общински съветник  от листата на „БСП за България”.   Купуването и продаването на гласове е...]]> Wed, 16 Oct 2019 18:09:00 +0300 Земеделски Народен съюз залага на млади и образовани хора Местни избори 2019 http://stz24.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0/ http://stz24.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Патрисия Желева е студент по право, Млад кмет на Стара Загора за 2017г. На изборите на 27 октомври се явява с преференция 114 и бюлетина номер 70. Какво Ви мотивира да участвате в изборите за общински съветници? Желанието ми да работя за града си, вярвам, че мога да бъда полезна с идеи и предложения. А опитът, който ще натрупам, за мен е безценен. Кои ще бъдат Вашите лични приоритети в работата Ви като общински съветник? Да бъда близо до младите хора в града ни, да поставям проблемите и да защитавам интересите им. Кои са проблемите, за чието решаване ще работите активно? Ще работя за това младите хора да останат в Стара Загора. Да създадат семейства тук, да отглеждат децата си и всички заедно да работим за развитието на нашия прекрасен град.   Здравко Пеев работи в сферата на банковото и стоково кредитиране. На изборите на 27 октомври се явява с преференция 133 и бюлетина номер 70. Какво Ви мотивира да участвате в изборите за общински съветници? Обичам да се впускам в нови предизвикателства. Борбеността е една от най-силните ми черти и искам да участвам в промяната и развитието на моя град. Кои ще бъдат Вашите лични приоритети в работата Ви като общински съветник? Моята цел е да бъде дадена гласност на проблемите и идеите на съгражданите ни. Вярвам, че мога да бъда гласа на хората в местната власт. Кои са проблемите, за чието решаване ще работите активно? За мен всяка тема, която вълнува съгражданите ни е важна. Подобряването на инфраструктурата в крайните квартали на града е едно от нещата, на които смятам да наблегна. Част от идеите ми е и да превърнем парковете ни в пример за много други градове. Ежедневната ми работа с хора ми помага да виждам проблемите отвътре и гледната точка на обикновения гражданин, а не като политик.   Ваня Петкова е студент специалност „Хранителни технологии“. Работи в семейна фирма за търговия с плодове и зеленчуци. На изборите на 27 октомври се явява с преференция 150 и бюлетина номер 70. Какво Ви мотивира да участвате в изборите за общински съветници? Като млад човек съм щастлива, че ми е предоставена възможността да дам пример за това, че и новото поколение може да постига целите и задачите си. Кои ще бъдат Вашите лични приоритети в работата Ви като общински съветник?  В работата си, бих вложила всички усилия и нови идеи, с които адекватно да развиваме града си и да запазим името му на чист град на липите. Кои са проблемите, за чието решаване ще работите активно? Кампаниите са много и работата е без край, но всяко подобрение към по - чиста среда би направила живота на старозагорци по - красив и зелен.   Александър Тодоров е Бакалавър специалност „Социална  педагогика“. На изборите на 27 октомври се явява с преференция 140 и бюлетина номер 70. Какво Ви мотивира да участвате в изборите за общински съветници? Мотивира ме на първо място фактора "Народен съюз". Виждам, че там са събрани хора, които се борят единствено и само за просперитета на Стара Загора. Другото, което е голяма мотивация за мен е фактът, че аз като един млад баща искам и смятам, че мога да спомогна за развитието на града ни с идеите, които имам. Кои ще бъдат Вашите лични приоритети в работата Ви като общински съветник? Личните ми приоритети ще бъдат насочени към улесняване на дребния и семеен бизнес, както наблягане върху образованието и спорта на младите, за да бъдат стимулирани да остават и да се реализират в града ни. Кои са проблемите, за чието решаване ще работите активно? Облекчаване на средата за привличането на инвеститори с цел откриване на нови работни места, развитие на образованието и спорта.   Купуването и продаването на гласове е...]]> Wed, 16 Oct 2019 16:13:00 +0300 Дамите от Инър Уийл клуб Стара Загора посрещнаха президента на Интернешънъл Инър Уийл Филис Чартър Общество http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%98%D0%BD%D1%8A%D1%80-%D0%A3%D0%B8%D0%B9%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8A%D0%BD%D1%8A%D0%BB-%D0%98%D0%BD%D1%8A%D1%80-%D0%A3%D0%B8%D0%B9%D0%BB-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81-%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8A%D1%80/ http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%98%D0%BD%D1%8A%D1%80-%D0%A3%D0%B8%D0%B9%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8A%D0%BD%D1%8A%D0%BB-%D0%98%D0%BD%D1%8A%D1%80-%D0%A3%D0%B8%D0%B9%D0%BB-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81-%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8A%D1%80/ Филис Чартър - президент на Интернешънъл Инър Уийл (International Inner Wheel), една от най-големите доброволни организации на жени в света, с над 100 000 членове в повече от 104 страни, посети Стара Загора. В Инър Уийл всички дами, независимо от своята националност, се ръководят от едни и същи цели: насърчаване на приятелството, лична служба в полза на обществото и подпомагане на международното разбирателство. Посещението на президента Филис Чартър и нейния съпруг, който е ротарианец, е огромна чест и признание за нашия град. Заедно с официалните гости, Инър Уийл Клуб Стара Загора стартира проект в училище „Васил Левски“, като направи дарение на необходима за училището техника. Беше представен пред учители и ученици националният проект на Инър Уийл „Чети - дари“, който има за цел освен стимулиране на подрастващото поколение за четене на книги, така и запознаване с и насърчаване на дарителството още от най-ранна възраст. В него със свой проект участва и Инър Уийл Клуб Стара Загора, за да мотивираме учениците от училището и града да се включат. За повече информация: http://www.chetidari.bg. Учениците посрещнаха радушно своите дарители с хляб и сол и представиха фолклорна програма. Те проявиха голям интерес към проекта, с който могат да допринесат за съвременното оборудване на училището си като четат и даряват по проекта на Инър Уийл Клуб Стара Загора спечелените си кредити от вярно решени тестове. Учениците бяха поздравени лично от президента на Интернешънъл Инър Уийл Филис Чартър. В рамките на програмата за посещението се проведе работна среща с Инър Уийл Клуб Стара Загора и Инър Уийл Клуб Стара Загора - Берое, както и други клубове от региона. На нея бяха представени благотворителните проекти и инициативи на клубовете и тяхната визия за развитие на организацията под мотото на годината “Заедно можем!“. На официална вечеря бяха приети нови членове в клубовете, на които г-жа Филис Чартър лично връчи значките за...]]> Wed, 16 Oct 2019 16:00:00 +0300 Ремонтират светофари на кръстовища в Стара Загора Общество http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/ http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града, че поради строително-ремонтни дейности, светофарните уредби, регулиращи следните кръстовища: -        ул. „Ген. Столетов“ и бул. „Руски“; -        ул. „Ген. Столетов“  и ул. „Цар Иван Шишман“, няма да работят на 16.10.2019 г. и 17.10.2019 г. От Община Стара Загора се извиняват за причиненото неудобство и призовават водачите на МПС да шофират с повишено внимание в указания участък и да спазват стриктно вертикалната и хоризонталните...]]> Wed, 16 Oct 2019 15:33:00 +0300 Веселин Марешки: Нашите кандидати са алтернатива на статуквото Местни избори 2019 http://stz24.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/ http://stz24.com/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/ За нас е важно кандидатите ни да са честни, почтени и възпитани, и професионалисти в своята област. Точно на такива хора сме заложили при избора на кандидати за общински съветници в Стара Загора – лекари, юристи, икономисти, бизнесмени. Те са една истинска алтернатива на статуквото, на цялото това безвремие от последните 30 години. Очакваме добро представяне и общински съветници в местния парламент. Това каза в Стара Загора лидерът на политическа партия ВОЛЯ Веселин Марешки, който присъства на официалното представяне на кандидатите за общински съветници на партията, с номер 71 в бюлетината. Марешки е категоричен, че проблемите на хората са почти идентични. Те обаче започват с корупцията и решаването им също трябва да започне с нея. „Когато едни проблеми са от години, първото нещо, което гражданите трябва да направят е да изгонят тези, които не са се справили с решаването им. След това трябва да се намерят подходящите хора, които да успеят. Няма как да направиш промяна ако не се направи ревизия и не се видят грешките, да се спрат кранчетата и парите да се пренасочат в полза на гражданите”, коментира лидерът на ВОЛЯ.   В Гурково и Казанлък, където партията има кандидати за кметове, Марешки очаква те да стигнат до балотаж. В Стара Загора политическа партия Воля залага на 4 или 5 съветника.   „Важно е да се работи прозрачно. Ще бъдем критични към изразходването на парите на старозагорци. Градът има нужда от нови хора в Общинския съвет, защото предишните показаха колко могат и стана ясно, че не е достатъчно. Ние носим новото и сме алтернативата на старите партии”, каза водачът на листата за общински съветници Боян Кулев. Политическа партия ВОЛЯ е под номер 71 в бюлетината на изборите на 27 октомври.   Купуването и продаването на гласове е...]]> Wed, 16 Oct 2019 12:56:00 +0300 Старозагорци предадоха близо 140 кг. опасни битови отпадъци Общество http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-140-%D0%BA%D0%B3-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-140-%D0%BA%D0%B3-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ И тази година, старозагорци проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената годишна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, сочат данните на администрацията. По време на двете кампании – пролетната, на 27 и 28 май, и есенната, на 14 и 15 октомври, в мобилните събирателни пунктове, разположени в парк „Зелен клин“ и парк „Артилерийски“ в  Стара Загора бяха предадени близо 140 кг. опасни битови отпадъци. Събрани бяха за обезвреждане остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, лекарства с изтекъл срок на годност и други. Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и през следващите години. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно, с продължителност най-малко от два дни. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година. Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на село Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. Работно време на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, всеки ден от 8:00 до 19:00 часа. В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно...]]> Wed, 16 Oct 2019 11:47:00 +0300 Еднометрова зелена игуана свалиха от липа в Стара Загора Общество http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/ http://stz24.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Почти еднометрова зелена игуана събра спасителен екип вчера следобед. Сигнал е получен на горещия телефон на община Стара Загора. Влечугото е свалено от липа, намираща се на кръстовището на улиците „Васил Левски“ и „Пенчо Минев“. В спасителната акция са участвали десет души, сред които директорът на Зоопарка доц. Радослав Михайлов, началникът на отдел „Административно и информационно обслужване“ на Община Стара Загора Боян Даскалов и доброволци.  С помощта на вишка животното е свалено, а след това откарано в старозагорската зооградина, която има статут на Спасителен център. От думите на директора стана ясно, че игуаната е прегледана, нахранена и вече е сред себеподобни, на сигурно място. При закупуване на подобен вид екзотични любимци, от техните стопани се изисква регистрация, припомниха от администрацията. До този момент няма информация на Горещия телефон за изгубено влечуго от този вид в Стара...]]> Wed, 16 Oct 2019 11:34:00 +0300 Модни тенденции при офис роклите Любопитно http://stz24.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/ http://stz24.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/ Съвременната работеща жена прекарва голяма част от времето си в офиса. Там тя също иска да изглежда стилна и в крак с модните тенденции. Офис облеклото се отличава със строги линии и класически цветове, но това не пречи модните тенденции да са наситени с женствени, елегантни и разнообразни модели дрехи. Костюмът е сред предпочитаните бизнес облекла, но се губи женственото излъчване, затова всяка дама се чувства много по-добре, когато е облечена в стилна офис рокля на работа. Ето кои са модерните офис рокли през тази година: Дълга рокля Тук най-важна роля играят материята и линията на модела. Роклята може да бъде леко разкроена, а дължината да достига под коленете, но не и до глезените. През есента заложете на модел с дълъг ръкав. Интересното при тези офис рокли е, че те съчетават в себе си удобство, умерена строгост и елегантност. Може да си позволите да избягате от класическите цветове като черно, сиво и бежово, и да изберете модел в модерния ръждиво кафяв цвят, например. Рокля тип молив Класическият дизайн  на този вид офис рокли е разнообразен с деликатни цепки и интересни цветови решения. Дължината, разбира се, трябва да е малко над или под коляното, а ръкавите могат да бъдат дълги или къси, в зависимост от сезона. Не експериментирайте прекалено много с нюансите, тъй като линията на тази рокля е по-строга и предполага избора на по-консервативни цветове. Едно е сигурно – с този вид рокля никога няма да сгрешите! Каре и пепит Тези два принта се вписват идеално в перфектната офис визия. Залагайки на пепитена рокля или такава с класическо каре, със сигурност няма да останете незабелязани в работата си, а и ще подчертаете своята индивидуалност по изключително елегантен начин. Откриваме тези шарки и при полите, панталоните и саката. Съветваме Ви да съчетавате този вид рокля с едноцветни обувки и аксесоари. Рокля със свободна кройка Първо, важно е да направите разлика между стрийт стила и елегантните предложения. Препоръчваме Ви да се спрете на модел с права свободна кройка, а не роклите тип чувал или тези, които са с различни принтове, напомнящи за ежедневно облекло. Материята трябва да е качествена, а цветовете да са съобразени с офис средата. Черна рокля Черната офис рокля никога не излиза от мода, защото винаги изглежда деликатно, изискано и се вписва идеално в бизнес стила. Към нея може да добавите тънък колан, който да разчупи модела, ако черното Ви се струва твърде скучно. Ние обаче, все още не сме открили скучна черна...]]> Wed, 16 Oct 2019 10:09:00 +0300 Сензационно: трансплантираха част от гръбначен стълб Бизнес http://stz24.com/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%97%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%B1/ http://stz24.com/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%97%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%B1/ Италиански лекари са първите в света, които успешно са трансплантирали част от гръбначен стълб, съобщи болонския Институт по ортопедия "Рицоли". Екипът от лекарите, воден от Алесандро Гасбарини, в началото на септември е заменил четири прешлена на 77-годишен пациент, страдащ от хордом - рядък тумор, развиващ се в костите на черепа и гръбначния стълб. "Пресъздадохме гръбначния стълб на пациента, най-близък до естествената му форма. Това стана като възстановихме идеалната анатомия благодарение на костна трансплантация със структура, идентична на тази, която трябваше да премахнем поради тумора", каза д-р Гасбарини. Според него, аналогични органи и тъкани, като костите, остават най-доброто решение за замяна на човешки органи и тъкани, но при липсата им, лекарите трябва да прибягват до други кости и изкуствени материали - например за замяна на прешлени по-рано са използвали участъци от бедрената кост. "Имплантирането на четири прешлена на пациент ни приближава до постигане на пълно сливане с гръбначния стълб на пациента и оптимизира навлизането на лъчевата терапия, която например е несъвместима с титановата протеза", каза началникът на отделението за гръбначна хирургия в болницата в Болоня. За да спасят прешлените от по-рано починал донор, специалистите от "Рицоли" са анализирали съвместимостта им и в условия на пълна стерилност ги замразили при температура минус 80 градуса. По материали на...]]> Wed, 16 Oct 2019 10:00:00 +0300 Безплатни прегледи за диабет в Стара Загора Общество http://stz24.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/ http://stz24.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Безплатни измервания на кръвна захар и гликиран хемоглобин ще бъдат проведени в 19 населени места в цялата страна. Те са част от образователната кампания „Открито за диабета“, която се организира за осма поредна година от фармацевтичната компания Sanofi България. Целта на инициативата е превенция, ранна диагностика на захарен диабет тип 2 и правилен контрол на заболяването, което в световен мащаб се превръща в новата здравна пандемия. В Стара Загора изследванията ще се проведат на 17 октомври от 8:00 до 12:00 часа на партерния етаж в медицински център на ул. "Поп Минчо Кънчев" 89. По данни на Международната диабетна асоциация броят на пациентите с диабет по света надвишава 425 милиона души. Всъщност всяко семейство е засегнато от болестта, защото всеки 11-ти човек по света има диабет. У нас над 430 хиляди българи живеят с тази диагноза, като близо половината от тях не са диагностицирани. Всеки втори пациент с диабет не постига препоръчителните нива на кръвна захар. Това от своя страна може да доведе до сериозни усложнения, които често са животозастрашаващи. Tе могат да бъдат избегнати чрез ежедневни грижи и добро лечение на заболяването. Затова много важно е пациентите да не пропускат да изследват редовно нивото на кръвната захар и нагликирания хемоглобин, както и задължително да преминат през ежегодния безплатен преглед при ендокринолог, който здравната каса осигурява. Целта на безплатните измервания, организирани от Sanofi България, е да предостави възможност за профилактика на здравите и за контрол на заболяването  на хората с диабет чрез увеличаване на достъпа до здравни грижи в малки и големи населени места. По случай Световния ден за борба с диабета от септември до края на ноември ще бъдат организирани 23 измервания на кръвна захар и гликиран хемоглобин. От тях ще се възползват жителите на 19 населени места. Предстоящите дати за измервания са: 17 октомври в Стара Загора, 22 октомври в Пловдив (ДКЦ 2), 22 октомври в Плевен (ДКЦ 3), 29 октомврив София (24 ДКЦ), 31 октомври в Пловдив (МЦ Аврора), 6 ноември в с. Люляково (община Руен), 7 ноември в Троян (ДКЦ), 12 ноември в с. Овощник (община Казанлък), 14 ноември в Ботевград, 15 ноември в Кресна (МЦ Кресна), 19 ноември в с. Победа (област Ямбол), 20 ноември в Бургас, 21 ноември в с. Чероноочене, (област Кърджали) и на 26 ноември в с. Дълга поле (област Пловдив). Първи симптоми на диабета Ранното диагностициране ограничава тежките усложнения при болните, затова е много важно да се познават първите симптоми на диабета. Най-често срещаните симптоми са: често уриниране, силна жажда и чувство на глад. Освен общите симптоми се наблюдават и специфични за всеки от  двата типа диабет. При захарен диабет тип 2 голяма част от пациентите нямат никакви признаци в продължение на години. Повечето от тях са с наднормено тегло или затлъстяване, с натрупване на мазнини, предимно в областта на корема. Симптоми за заболяването могат да бъдат непрекъснатата умора, трудно заздравяващите рани и гениталните инфекции. Заболяването захарен диабет тип 1 започва рязко и драматично. При него повечето пациенти са с поднормено или нормално телесно тегло. Ранните симптоми при него са неестествена загуба на тегло, непрекъсната умора, нарушение на зрението и кожни и генитални инфекции.   снимка:...]]> Wed, 16 Oct 2019 09:23:00 +0300