Общинският съвет даде съгласие за продажбата на ресторант в центъра на Стара Загора

Продажбата на имота на бул. "Митрополит Методи Кусев" № 9 ще бъде чрез публичен търг с начална тръжна цена от 380 000 лева (без ДДС). 32-ма от съветниците подкрепиха предложението, 11 гласуваха "против", а "въздържалите" се бяха двама.

 25.06.2020 10:49
Общинският съвет даде съгласие за продажбата на ресторант в центъра на Стара Загора

Общинските съветници подкрепиха предложението за продажба на имот, общинска собственост, в който се помещава ресторант в центъра на Стара Загора. Продажбата на имота, който се намира на бул. "Митрополит Методи Кусев" № 9 ще бъде чрез публичен търг с начална тръжна цена от 380 000 лева (без ДДС).

32-ма от съветниците подкрепиха предложението, 11 гласуваха "против", а "въздържалите" се бяха двама.

Две позиции бяха обявени от политически групи в местния парламент по време на обсъждането на точката.

Димитър Чорбаджиев заяви: "Групата на Демократична България" смята за политически неправилно това решение да бъде продаван имот на атрактивно място в Стара Загора, за който имот Общината получава ежемесечен доход от него. Знаем, че е криза, знаем, че общинският бюджет трябва да бъде попълван, но това не е правилният начин. Ние сме готови да предложим и да обсъждаме правилните начини за попълване на бюджета във време на криза. Много от колегите в залата или притежават, или управляват атрактивни доходни имоти, предполагам, че във време на криза те не ги продават. Призовавам колегите да не подкрепят тази продажба."

Съветниците от БСП няма да подкрепят при гласуването продажбата, обяви и проф. Иван Върляков.

"Предлага се за продажба имот, който не е включен в Годишната програма, гласувана с наше решение от 30 януари т. г. По-важно е друго: когато се разпорежда с общинска собственост, има няколко подхода. Единият е продажба. По Закона за публични финанси, обаче, продажба е необходима, при положение, че парите трябва да влязат за неотложни нужди, които касаят инфраструктура или изпълнението на стратегически важни обекти. Продажбата е еднократен акт, който пълни бюджета, но след това нямаш вече постоянен приход. Всички ние трябва да мислим как да увеличаваме прихода от източниците на Общината. Защо няма да подкрепим тази продажба? Правилно беше казано, че има хора, които не продават в тази ситуация. Ако това е решението, трябва да бъде аргументирано, да бъдем убедени, че само чрез тази продажба ние ще решим друг въпрос. Трябва да знаем по кои дейности, планирани през тази година, има недостиг на ресурс, за да бъдем подготвени и когато се наложи да актуализираме бюджета, да вземем едно информирано решение."

От материалите в дневния ред по точката се разбира, че в Общинската администрация е постъпило заявление за закупуване на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост на бул. "Митрополит Методи Кусев" № 9, който не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година.

Имотът представлява ресторант със застроена площ 162.24 кв. м., намиращ се на първи етаж в сграда с монолитна конструкция, построена 1963 година. Пазарната стойност, предложена от независими оценители, е съответно 271 200 лв и 272 600 лв, без ДДС.

Обектът се ползва под наем от около 10 години, а наемателят е коректен и има интерес да закупи имота, стана ясно преди заседанието.

В Община Стара Загора е постъпило заявление за закупуване на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост на бул. "Митрополит Методи Кусев" № 9, който не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година. Имотът представлява ресторант със застроена площ 162.24 кв. м., намиращ се на първи етаж в сграда с монолитна конструкция, построена 1963 година. Пазарната стойност на имота, предложена от независими оценители, е съответно 271 200 лв и 272 600 лв, без ДДС.
Read more at: https://stz24.com/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%92-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/Предлага се за продажба имот, който нее е включен в Годишната програма, по-важно е друго. Когато се разпореждаш с общинска собственост има няколко подхода. Единият е продажба. Продажба по Закона за публични финанси е необходима и мотивите са, че парите трябва да влязат веднага за неотложни нужди, които касаят инфраструктура или изпълнение на дадени обекти, които са стратегически важни, защото продажбата е еднократен акт, който пълни бюджета, но след това нямаш постоянен приход

В Община Стара Загора е постъпило заявление за закупуване на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост на бул. "Митрополит Методи Кусев" № 9, който не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година. Имотът представлява ресторант със застроена площ 162.24 кв. м., намиращ се на първи етаж в сграда с монолитна конструкция, построена 1963 година. Пазарната стойност на имота, предложена от независими оценители, е съответно 271 200 лв и 272 600 лв, без ДДС. "На Председателски съвет имаше спорове около тази точка. Част от колегите смятаха, че не е момент да се продава, други пък имаха различни мнения по отношение на цената. Обединихме се около това да бъде обявена начална тръжна цена от 380 000 лв", обясни днес на пресконференция Мария Динева, председател на Общинския съвет в Стара Загора. Обектът се ползва под наем от около 10 години, а наемателят е коректен и има интерес да закупи имота, стана ясно още на брифинга.
Read more at: https://stz24.com/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%92-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%Правилно беше казано, и аз имам познати, които в момента не продават в тази ситуация. Ако това е решено, трябва да е аргументирано и да бъдем убедени, че чрез нея ние ще решим друг въпрос. Трябва да знаем по кои дейности има недостиг на ресурс, за да бъдем подготвени и когато съвсем скоро ще се наложи да актуализираме бюджета, да вземем едно информирано решение.

В Община Стара Загора е постъпило заявление за закупуване на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост на бул. "Митрополит Методи Кусев" № 9, който не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година. Имотът представлява ресторант със застроена площ 162.24 кв. м., намиращ се на първи етаж в сграда с монолитна конструкция, построена 1963 година. Пазарната стойност на имота, предложена от независими оценители, е съответно 271 200 лв и 272 600 лв, без ДДС. "На Председателски съвет имаше спорове около тази точка. Част от колегите смятаха, че не е момент да се продава, други пък имаха различни мнения по отношение на цената. Обединихме се около това да бъде обявена начална тръжна цена от 380 000 лв", обясни днес на пресконференция Мария Динева, председател на Общинския съвет в Стара Загора. Обектът се ползва под наем от около 10 години, а наемателят е коректен и има интерес да закупи имота, стана ясно още на брифинга.
Read more at: https://stz24.com/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%92-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
В Община Стара Загора е постъпило заявление за закупуване на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост на бул. "Митрополит Методи Кусев" № 9, който не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година. Имотът представлява ресторант със застроена площ 162.24 кв. м., намиращ се на първи етаж в сграда с монолитна конструкция, построена 1963 година. Пазарната стойност на имота, предложена от независими оценители, е съответно 271 200 лв и 272 600 лв, без ДДС. "На Председателски съвет имаше спорове около тази точка. Част от колегите смятаха, че не е момент да се продава, други пък имаха различни мнения по отношение на цената. Обединихме се около това да бъде обявена начална тръжна цена от 380 000 лв", обясни днес на пресконференция Мария Динева, председател на Общинския съвет в Стара Загора. Обектът се ползва под наем от около 10 години, а наемателят е коректен и има интерес да закупи имота, стана ясно още на брифинга.
Read more at: https://stz24.com/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%92-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/

 

В Община Стара Загора е постъпило заявление за закупуване на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост на бул. "Митрополит Методи Кусев" № 9, който не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година. Имотът представлява ресторант със застроена площ 162.24 кв. м., намиращ се на първи етаж в сграда с монолитна конструкция, построена 1963 година. Пазарната стойност на имота, предложена от независими оценители, е съответно 271 200 лв и 272 600 лв, без ДДС.
Read more at: https://stz24.com/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%92-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/

 

Ако материалът Ви харесва, подкрепете ни, като го споделете с приятелите си.


Маркери ресторант | Стара Загора | центъра | общински съвет | продажба | търг

Коментирай

Кликни за нова
 
Въведете символите от картинката

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки, нашите услуги, Вие, се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация

Затвори