"Бахчи Бедечка": Не желаем друга собственост

Частният казус с наследствените ни имоти е определен с поредица решения на Окръжен съд Стара Загора и Върховен Административен Съд

 03.01.2018 16:30
"Бахчи Бедечка": Не желаем друга собственост

Собствениците на имоти в „Бедечка” не желаят друга собственост, освен тази, която им принадлежи. Те са категорични, че Общината ги възпрепятства и ще потърсят правата си пред Европейските институции.

От Сдружение „Бахчи Бедечка” се възползват от своето право на отговор по повод изказването на кмета Живко Тодоров, че „собствениците трябва да са доволни, че ще получат алтернативни терени”. Ето и пълния текст на писмото им:

„Напомняме Ви, че не ние собствениците в кв. “Бедечка”, а Общината превърна един частен казус в обществен чрез организирането на референдум по темата Бедечка на стойност над 100 хиляди лева за сметка на данъкоплатците. Не само това – в интервю от 29.05.2017 в предаването “Сутрин с нас” (51:50 мин.) по телевизия “Загора” Вие, г-н Тодоров твърдите, че не само жителите на града, но жителите на 50 села около града би трябвало да се вълнуват от тази тема, с което изкуствено подчертавате т.нар. обществен интерес. При резултат от референдума категорично доказващ липсата на общесвен интерес по темата (15.46% гласували, което е далеч под законово определения минимум и прави референдума невалиден), Общината продължи да оправдава последващите си действия с аргумент “обществен интерес”.

Истината е, че частният казус с наследствените ни имоти е определен с поредица решения на Окръжен съд Стара Загора и Върховен Административен Съд. Това, което Вие в интервюто си в stz24.com наричате “някой е бутал терените да се отредят за застрояване” на цивилизован език се нарича устояване на конституционно право, защото статутът на терените е проверен от българския съд и там парк никога не е съществувал. Следователно, понастоящем, чрез изкуствено създадения казус, Общината възпрепятства група автентични собственици да влязат във владение на своите имоти. До сега логичен отговор не сме получили защо се прави това, нито от Вас, нито от друг институционален представител. В медийното пространство се тиражират само оправдания на базата на изкуствено създадения казус за “обществен интерес”, като тенденциозно се пренебрегват факти за например дарените от нас 157 дка земя на Общината и безвъзмездно финансираните процедури от страна на собствениците. 

Отново според Ваши изказвания през месец май 2017 г. “правото на собственост е едно от основните права, залегнали в демокрацията”. В допълнение, това е едно от основните права, които ни разделят от комунистическото ни минало. Като представител на демократично управление, Вие оправдахте действията си с решение, в стилистиката на комунистическата държава от 60-те години от миналия век, с което създадохте прецедент в демократичната ни история, който на практика застрашава всяка частна собственост, ако отчуждаването на имотите в кв. “Бедечка” се превърне във факт. Поради това, ние няма да допуснем това да се случи в демократична България в 21 век и ще продължим да устояваме правото си, включително пред Европейските институции.

Заявяваме, че не желаем друга собственост освен тази, която е в квартал „Бедечка“, завещана от нашите деди и ни принадлежи по закон.

Публичните Ви квалификации “нахални, нагли, алчни”, отправени към група автентични собственици, достойни граждани, допринесли за развитието на града, представляват обида не само спрямо нас. Те са обида спрямо институцията, която представлявате. Настояваме за извинение!"

От “Бахчи Бедечка” - сдружение на автентични наследствени собственици, създадено през 2001 г.

Ако материалът Ви харесва, подкрепете ни, като го споделете с приятелите си.

Алфамаркет Трудов Посредник


Маркери Стара Загора | интерес | Бедечка | имоти | казус

Коментирай

Кликни за нова
 
Въведете символите от картинката

#1 Лидия Стойчева Минева-Бакалова 03.01.2018 15:30

Съгласно чл.17, ал.1 от Конституцията на Република България правото на собственост се гарантира и защитава от закона, а частната собственост е неприкосновена (чл. 17, ал. 3 от Конституцията), като тази неприкосновеност включва пълна юридическа и фактическа власт върху вещта и забраната други лица да владеят, да ползват или да се разпореждат с нея без съгласието или въпреки несъгласието на собственика. Публичните власти /държавни или общински/ следва да зачитат и гарантира тази неприкосновеност. Единственото изключение от това правило представлява възможността за принудително отчуждаване на частна собственост, предвидена в чл. 17, ал. 5 от Конституцията и което е свързано с даване на предимство на публичния пред частния интерес на собственика на вещта при спазване на императивно предвидените предпоставки за реализиране на това право - да става въз основа на закон, само ако нуждите не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение.Местният башибозук обаче, не признава нито Конституция, нито Закони, нито така трудно извоюваната Демокрация! Затова за случилото се с бащините ни имоти в Бахчи-Бедечка, ще научи и Европредседателството в София и целия свят! А обидите, които този Кмет си позволява, ще бъдат приложени директно пред Съда в Стразбург, който осъжда категорично подобна селска простащина!


#2 Лидия Стойчева Минева-Бакалова 03.01.2018 15:56

За сведение на Кмета който си позволи да нарича кореняци старозагорци, алчни, корумпирани и т.н. и който счита, че трябва да му целуваме ръка, за гаврата с живота ни, която той лично разиграва от 2012г. Моля, старозагорци да се информират: 1.1.През 2000 година по закон е изготвен помощен кадастър с актуална ситуация на територията, в която са нанесени имотите на собствениците, възстановени по съдебен път. 1.2. Помощният план е обнародван в Д.В., бр. 5 от 18.01.2000г. 1.3. Започва нанасянето и на други имоти, възстановени по съдебен път, попълненият помощен план е отново публикуван в Д.В. бр 66, от 09.07.2002г. 1.4. След Решение на Експертният съвет по устройство на територията към Община Стара Загора / ЕСУТ/, е съставена комисия, назначена със Заповед на кмета, която да внесе предложение до Общинския съвет, /протокол № 2 от 15.01.2003г./ за издаване на скици на възстановената собственост. 1.5. С Решение №1069 по Протокол 55/11.09.2003г. на ОбС Стара Загора, за част от територията на парк „Бедечка“, конкретно посочена с граници, парковото отреждане се запазва, а за друга част от територията на парка,също с текстово посочени граници, парковото отреждане се сочи, че отпада. Забележка: Решение №1069 по Протокол 55/11.09.2003г. на Общински съвет Стара Загора е взето въз основа на Решения на Върховен съд от 1994-1997г.) 2. Правото на собственост ни е възстановено с Решения от 2004г., издадени от ОСЗГ-Стара Загора. Към Решенията са приложени скици на поземлените имоти, заверени от общинската служба и от техническата служба на общината, тъй като те се намират в урбанизирана територия. 3. С Решение № 552 от 29.12.2005г.на Общ.съвет Стара Загора, се приема Общ устройствен план / ОУП/на град Стара Загора. 4. На Заседание № 55/ 13.09.2007г.на Общ.съвет, е прието Решение № 1022/2007г., с което се променя ОУП в частта на възстановените имоти и се дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ,за кв. „Бедечка“ 5. От 01.11.2010г. до 15 11.2010г. проектът на ОУП за територията на възстановените имоти, е изложен в Общината. 6. На 15.12.2010г. след проведено обществено обсъждане е приет от ЕСУТ, окончателният проект на ОУП за територията на възстановените имоти „Бедечка“. 7. С Решение № 1158 от Протокол №55/26.05.2011г.ОбС Стара Загора одобрява Проект за актуализацията на Общия устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и крайградските територии и приложените план-схеми към него. 8. Със Заповед № РД-25-1020/07.06.2011г. главния архитект на Община Стара Загора, на основание чл.124,ал.3 и чл.16 от ЗУТ,разрешава на собствениците на възстановени земи да възложат изработване на ПУП-ПЗ за територията на парк „Бедечка“ по плана на гр. Стара Загора при съобразяване с параметрите на ОУП за тази територия и др. изрично посочени устройствени параметри и изисквания,вкл. посочените в техническо задание(Изрично се сочат следните устройствени параметри относими към североизточната територия на гр.Стара Загора вкл.територията от парк „Бедечка“:зона Содо, Жм,мин.озеленена площ 40%,зона Жм1-мин.озеленена площ 40% за зона Одо-мин.озеленена площ-30%,както и е указано,че в изпълнение на разпоредбата на чл. 16,ал.1 от ЗУТ собствениците прехвърлят в полза на общината не по-малко на 22 на сто и до 25 на сто от площа на имотите си,засегнати от предвидените в тази разпоредба мероприятия. 9. Изработеният предварителен проект на ПУП-ПРЗ за кв. „Бедечка“ гр.Стара Загора, е внесен в Общината за съгласуване със заявление от 08.08.2011г..Същият е предварително разгледан от ЕСУТ при Община Стара Загора и приет с Решение по протокол №29/10.08.2011г. и с Решение по протокол №33/14.09.2011г.Отчетено е в мотивите, че проектът е изработен въз основа на влязла в сила кадастрална карта и одобрена актуализация на ОУП на гр.Стара Загора. 10. Извършен е оглед на място,нанесени са контурите на ценните дървесни видове,отразено е трасето на ул.“Августа Траяна –изток“,съгласно изготвения работен проект.Проектът съответства на ОУП и е процедиран по чл.16 от ЗУТ.Изразени са становища,указания и препоръки на архитектите и др. специалисти. 11. На 26.09.2011г. е проведено обществено обсъждане на проекта на ПУП-ПРЗ на кв.“Бедечка“, на основание чл.128,ал.4 и чл.121,ал.1 от ЗУТ. 12. С Решение по Протокол №35/06.10.2011г.,ЕСУТ при Община Стара Загора приема окончателен проект на ПУП-ПРЗ за кв.“Бедечка“, съобщение за което в изпълнение на чл.128,ал.5,вр.с чл.121,ал.2 от ЗУТ, е публикувано в ДВ бр.89/11.11.2011г. и изпратено до заинтересованите ведомства. 13. Възраженията са разгледани от ЕСУТ в Протокол №45/21.12.2011г. 14. С Решение по Протокол №14/18.04.2012г. т.1.2 на ЕСУТ /внесено от Кметът Живко Тодоров/ е приет окончателния проект за ПУП-ПРЗ за територията на кв.“Бедечка“ гр.Стара Загора, с нанесени корекции по уважените възражения,като органът е указал прилагане на чл.129,ал.1 от ЗУТ,т.е. внасянето на проекта за одобряване от ОбС. 15. С вх. № 238/13.06.2012г.Кметът/Живко Тодоров/ внася предложение до ОбС Стара Загора за одобряване на ПУП-ПРЗ, за територията на кв.“Бедечка“ гр.Стара Загора, част от кадастрален район 513, обхващащ квартали с последователни номера от №801 до №831,с кратко описание на обхвата и съдържанието на този ПУП и хронологията на процедирането му. Планът обхваща територия в южната част на бившия парк в североизточната част на гр.Стара Загора, в строителни граници на града. Обхваща територия на площ около 420 дек.,като предвижданията са да живеят около 1500-3000 души,17% от територията са предвидени за улици,20-22% от територията е предвидена за озеленяване. Планът за регулация е изработен на основание чл.16,ал.1 от ЗУТ с единен коефициент за редукция 22%, съобразно одобреното техническо задание, след извършване на относимите съгласувателни процедури за всички части от плана. 16. По това предложение и след обсъждане, е прието Решение №283 от Протокол № 10/28.06.2012г., /внесено от Кметът Живко Тодоров/ ОбС Стара Загора на основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.129,ал.1 от ЗУТ с т.1 одобрява подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за територията,част от кад. район 513 и обхващаш квартали с последователни номера от кв.801 до кв.831.С тара 3агора. 17. С Решението, органът възлага на Кмета на Общината да предприеме всички последващи действия за продължаване на процедирането на плана в съответствие със ЗУТ. 18. ПУП-ПРЗ квартал „Бедечка“е обявен чрез обнародване и публикуван в ДВ бр.75/02.10.2012г.Съгласно констативен акт, подписан от Главния архитект на Община Стара Загора, в законоустановения срок не са били подадени жалби против Решение № 283/28/06.2012г. на ОбС Стара Загора и същото е влязло в сила на 12.11.2012г. ТОВА ЛИ НАРИЧАТЕ БУТАНЕ И АЛЧНОСТ, Г-Н КМЕТЕ?! ТОВА СИ Е НАЙ-ЕСТЕСТВЕНО И ЗАКОННО РАЗВИТИЕ НА ЕДИН ГОЛЯМ ГРАД, И ТО БЕЗ ДА СЕ БУТАТ ПОДКУПИ НА ОБЩИНАРИ, ЗАТОВА НИ НАКАЗВАТЕ, НАЛИ?!


Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки, нашите услуги, Вие, се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация

Затвори