Общи условия

www.stz24.com е информационен портал, съдържащ актуална информация от региона на град Стара Загора, България и Светът.

Общи условия

Общи условия

www.stz24.com  е информационен портал, съдържащ актуална информация от региона на град Стара Загора, България и Светът.

Използвайки този сайт, Вие декларирате, че сте над 18 - годишна възраст и законово сте в състояние да приеме тези условия. Ако използвате сайта от името на друго лице, може допълнително да декларирате, че сте упълномощени да приемете условията на сайта и сте съгласни да поемете отговорност за нарушения на настоящите Условия.

www.stz24.com запазва правото си да променя общите условия за използването на съдържанието.

Този уеб сайт е собственост на Алфамаркет Прим ЕООД. За коректно отразяване на информацията в него, е възможно някои от разговорите да бъдат записвани. Всички изображения, текстове, документи, бази данни, компютърни програми, графики, данни, фотографски изображения, движещи се изображения, звук, илюстрации, софтуер, както и подбора и подреждането на съдържанието и друга информация, публикувани на този уеб сайт, са собственост на www.stz24.com или неговите лицензодатели и партньори. Относно съдържанието на реклами, публикувани в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите, предоставили текстовете и материалите.

 

Използване на сайта

Потребителят се съгласява да използва предоставените му ресурси на сайта изцяло на свой риск.

Потребителят се задължава да използва сайта законосъобразно, като няма право чрез сайта да публикува или разпространява материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или подлежат на авторско право, и/или на действащата нормативна уредба на Република България, както и, които без предварителното съгласие на www.stz24.com , съдържат реклама на други продукти или услуги.

Отговорност

www.stz24.com  носи отговорност за личните данни на потребителите спрямо действащия Закон за защита на личните данни.

www.stz24.com  не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Потребителя от получена информация. Потребителят е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация.

www.stz24.com  има правото да контролира съдържанието на страниците на сайта, за да следи спазването на правилата за ползването, установени с настоящите Права и Условия, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания.

www.stz24.com  си запазва правото да редактира или да отказва публикуване на материали. Материалите в рубриката "АвторЪТ" се публикуват без редаксторска намеса.

Потребителят носи пълната отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваната от него информация. Потребителят изрично се съгласява да не търси отговорност от www.stz24.com за незаконното поведение на други потребители, в тези случаи потребителят носи изцяло риска от евентуални вреди.

Претенции

Потребителят се задължава да не търси отговорност  от www.stz24.com за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на сайта от потребителя или от трето лице с неговите данни за достъп.

Прекратяване

www.stz24.com  и Потребителят могат да прекратят това споразумение по всяко време. Без да ограничава това право, www.stz24.com си запазва правото всяко време незабавно да прекрати достъпа на Потребителя до част от услугите или цялата система в случай на неприемливо поведение и действия от негова страна.

Съдържание

Потребителите на www.stz24.com  нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, изображения или части от сайта, без изрично разрешение. С ползване на услугите на сайта, вие предоставяте безвъзмездно на www.stz24.com  разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява публикуваното от вас съдържание в сайта. www.stz24.com може да съдържа информация за сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. www.stz24.com  не носи отговорност за актуалността, пригодността, изпълнението, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.


Регистрация на потребители

Във връзка с общият европейски регламент за защита на личните данни, всеки потребител следва, преди регистрация в този сайт да се запознае с правата и задълженията произтичащи от употребата му:

Всички лични данни, които се събират от www.stz24.com са във връзка качественото използване на сайта от потребителите, както удостоверяването за наличие на реално лице зад потребителският акаунт. Този сайт събира следните данни:

Потребителско име /по ваш избор/

Парола за достъп /по ваш избор/

Реален имейл адрес

Срокът, за който тези данни се събират е 25.05.2020 г., на всички нови потребители.

Вашите данни няма да бъдат използвани за реклама, какъвто и да е вид проучвания или прочее.

Вашите данни се записват и пазят само на сървър обслужващ този сайт. Достъп до тях имат единствено служители ангажирани с поддръжката на www.stz24.com.

Във всеки един момент, вие имате право да поискате информация за ваши данни, които ние пазим или да поискате вашите лични данни да бъдат забравени. Последното следва да приемете, че ще се извърши от нас в срок от 7 работни дни и в присъствието на комисия от 3-ма души, представители на компанията собственик на www.stz24.


За да използва пълноценно услугите, предлагани от www.stz24.com,  Потребителят трябва да се регистрира, като попълни необходимите данни в  съответния формуляр. Потребителят трябва да избере име, което не е вече заето. Потребителското име не трябва да съдържа нецензурна или друг вид думи, нарушаващи права на трети лица, търговски наименования или други права на интелектуална собственост. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано, както и да не засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско название (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Вие носите отговорност за запазване на поверителността на Вашия акаунт и парола. Също така Вие сте носител на отговорността за всички действия извършени от Вашия акаунт. В случай на неуторизирано използване на Вашия акаунт или друг пробив в сигурността, моля да ни уведомите незабавно. www.stz24.com   не носи отговорност за загубите, които може да претърпите, ако някой друг използва Вашия акаунт и парола, независимо дали това става със или без ваше знание. Може да бъдете подведен под отговорност за загуби, претърпени от  www.stz24.com или трета страна, причинени от използването на Вашия акаунт и парола от трето лице.

Нямате право да използвате чужд акаунт без разрешение от титуляра на съответния акаунт. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си, и да уведомява незабавно www.stz24.com в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата. Потребителите могат по всяко време да проверяват, изтриват или променят част,  цялата въведена от тях информация свързана публикуван предмет или услуга за размяна, чрез личния си контролен панел и бутоните "Редактирай", "Промени", "Изтрий".

Публикуване на обяви

Всеки потребител се задължава да описва коректно основните характеристики на предмета за размяна/продажба/покупка (параметри, възраст, модел, произход и др.) , както и неговите евентуални дефекти. Обявите трябва да са написани на кирилица.

www.stz24.com не носи отговорност за некоректно публикувани текстове за размяна, продажба, закупуване или подаряване на предмети и услуги на потребителите. www.stz24.com си запазва правото да премахва  публикация с еднакво съдържание от един и същи потребител. www.stz24.com не се задължава да осъществява предварителен преглед на извършените публикации.

В случай на некоректно определена категория/подкатегория,  www.stz24.com  си запазва правото да премества обявата, като за това действие подателят ще бъде уведомен по email.

www.stz24.com  има право да изтрива обяви с некоректно, обидно, заплашващо, спамово или непристойно  съдържание.

Всека  обява може да придобие VIPстатус , чрез изпращане на SMS или връзка с нас. За да направите Вашата обява VIP кликнете на бутона "Направи VIP" и следвайте инструкциите. VIP обявите се показват преди обикновените. Имат различен привличащ вниманието дизайн. Показват се на началната страница. Ако при регистрацията е въведен линк (връзка) също се показва. Обява е VIP за платения период, след което тя отново става обикновена. След изпращане на SMS за обява, която вече е VIP периодът НЕ се удължава, а започва да тече наново. При проблем с VIP статуса на обявата потребителя трябва да сигнализира, за да бъде разрешен.


Публикуване на новини

Задължително е писането на кирилица! Ако получим известие или открием нецензурно съдържание обидни или непристойни думи и изрази, порнографско съдържание, линкове към сайтове разпространяващи вируси и опасен софтуер, сайтове подклаждащи расизъм и етническа омраза, продаващи забранени лекарства и медикаменти в някоя статия, статията ще бъде незабавно изтрита. Също така за некоректни ще се считат повтарящи се статии. Не копирайте едно към едно статии от други сайтове! Възможността за публикуване на новини се прави с цел да се даде гласност на случващото се около нас.


Публикуване в бизнес каталога

Публикуването в каталога е напълно безплатно и доброволно. Потребителят носи пълна отговорност за верността на публикуваната информация в каталога, като отговаря ако тя е в противоречие със законите на Република България и международните актове. Потребителят има задължението за предоставянето на достоверна информация при регистрирането, както и своевременното й актуализиране при настъпване на промяна относно предходно предоставената. При неизпълнение на това задължение потребителят ще носи риска от вредите, които биха могли да настъпят вследствие на това.

www.stz24.com се задължава да публикува предоставената от фирмите актуална информация.

www.stz24.com  запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация. Както и при публикуване на информация съдържаща порнография, насилие,различен вид пропаганда забранена от законите на Република България, също и в случай че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на Република България и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При публикуване в каталога, Вие може да ползвате два плана:

- Безплатно публикуване – при този план ще се показва само част от въведените данни;

- Платено публикуване – ще се показват всички данни попълнени във формата за регистрацията или формата за редактиране.

За по-специални изисквания към страницата на Вашата публикация трябва да се свържете с нас.


Публикуване на файлове (изображения, документи и др.)

Файловете са достояние на всички потребители и гости на сайта. С публикуването им, Вие давате съгласието си тези файлове да бъдат достъпни за разглеждане от всички потребители и гости на сайта, като www.stz24.com не носи отговорност нито за съдържанието им, нито за нанесени Ви щети от страна на други потребители или гости на сайта. Допустимите формати на файлове за приемане са оказани във формата за добавянето им.

Потребителите се задължават да не публикуват и да не разпространяват материали, текстове или изображения (вкл. и снимки) с чужди авторски права или с други защитени от закона права на трети лица, без изрично да упоменете това и без да е налице изричното съгласие за това на притежателя на тези права, включително и да не публикувате и да не разпространявате снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на снимките в този сайт. Също така да не публикувате невярна  или подвеждаща информация, нито материали, текстове  или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица или имащи открито рекламно съдържание, порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна  или расова нетърпимост,  възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие или такива, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми  и морал. Да не се публикуват материали, текстове или изображения (вкл. и снимки) със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетни и непълнолетни лица, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18 - годишна възраст. www.stz24.com  запазва правото си да унищожава без предупреждение материали, текстове , изображения (вкл. и снимки), ако прецени, че те не отговарят на  условията за ползване на уеб сайта .


Публикуване на събития в календара

Публикуването на събитя в календара се усъществява само и единствено от www.stz24.com.

www.stz24.com не носи отговорност за при промяна на дата или или час на провеждане на мероприятията!

Ако желаете да добавите събитие, моля свържете се с нас.

Публикуване на коментари

www.stz24.com  не толерира потребителските мнения,които съдържат: спам, не са по темата или са непоискани търговски съобщения, нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост , сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, порнографско съдържание , нарушаващо авторските права. Коментари с подобно съдържание ще бъдат незабавно премахвани!

Потребителите ,който ги генерират ще им бъде отнет  достъпа до сайта .Ако потребител на сайта сметне, че коментар или коментари нарушават негови права или горните правила, може да напише възражение. Възражението ще бъде разгледано и ако е извършено нарушение, коментара или коментарите ще бъдат премахнати.


Текстът на настоящите Общи условия за ползване не може да се копира, ползва, възпроизвежда и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на www.stz24.com .


Ако материалът Ви харесва, подкрепете ни, като го споделете с приятелите си.

Маркери съдържание | отговорност | stz24 | информация | права | изображения

Коментирай

Кликни за нова
 
Въведете символите от картинката

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки, нашите услуги, Вие, се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация

Затвори