Общи условия

www.stz24.com е информационен портал, съдържащ актуална информация от региона на град Стара Загора, България и Светът.

Общи условия

Общи условия

www.stz24.com  е информационен портал, съдържащ актуална информация от региона на град Стара Загора, България и Светът.

Използвайки този сайт, Вие декларирате, че сте над 18 - годишна възраст и законово сте в състояние да приеме тези условия. Ако използвате сайта от името на друго лице, може допълнително да декларирате, че сте упълномощени да приемете условията на сайта и сте съгласни да поемете отговорност за нарушения на настоящите Условия.

www.stz24.com запазва правото си да променя общите условия за използването на съдържанието.

Този уеб сайт е собственост на Алфамаркет Прим ЕООД. За коректно отразяване на информацията в него, е възможно някои от разговорите да бъдат записвани. Всички изображения, текстове, документи, бази данни, компютърни програми, графики, данни, фотографски изображения, движещи се изображения, звук, илюстрации, софтуер, както и подбора и подреждането на съдържанието и друга информация, публикувани на този уеб сайт, са собственост на www.stz24.com или неговите лицензодатели и партньори. Относно съдържанието на реклами, публикувани в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите, предоставили текстовете и материалите.

 

Използване на сайта

Потребителят се съгласява да използва предоставените му ресурси на сайта изцяло на свой риск.

Потребителят се задължава да използва сайта законосъобразно, като няма право чрез сайта да публикува или разпространява материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или подлежат на авторско право, и/или на действащата нормативна уредба на Република България, както и, които без предварителното съгласие на www.stz24.com , съдържат реклама на други продукти или услуги.

Отговорност

www.stz24.com  носи отговорност за личните данни на потребителите спрямо действащия Закон за защита на личните данни.

www.stz24.com  не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Потребителя от получена информация. Потребителят е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация.

www.stz24.com  има правото да контролира съдържанието на страниците на сайта, за да следи спазването на правилата за ползването, установени с настоящите Права и Условия, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания.

www.stz24.com  си запазва правото да редактира или да отказва публикуване на материали. Материалите в рубриката "АвторЪТ" се публикуват без редаксторска намеса.

Потребителят носи пълната отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваната от него информация. Потребителят изрично се съгласява да не търси отговорност от www.stz24.com за незаконното поведение на други потребители, в тези случаи потребителят носи изцяло риска от евентуални вреди.

Претенции

Потребителят се задължава да не търси отговорност  от www.stz24.com за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на сайта от потребителя или от трето лице с неговите данни за достъп.

Прекратяване

www.stz24.com  и Потребителят могат да прекратят това споразумение по всяко време. Без да ограничава това право, www.stz24.com си запазва правото всяко време незабавно да прекрати достъпа на Потребителя до част от услугите или цялата система в случай на неприемливо поведение и действия от негова страна.

Съдържание

Потребителите на www.stz24.com  нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, изображения или части от сайта, без изрично разрешение. С ползване на услугите на сайта, вие предоставяте безвъзмездно на www.stz24.com  разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява публикуваното от вас съдържание в сайта. www.stz24.com може да съдържа информация за сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. www.stz24.com  не носи отговорност за актуалността, пригодността, изпълнението, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.


Регистрация на потребители

Във връзка с общият европейски регламент за защита на личните данни, всеки потребител следва, преди регистрация в този сайт да се запознае с правата и задълженията произтичащи от употребата му:

Всички лични данни, които се събират от www.stz24.com са във връзка качественото използване на сайта от потребителите, както удостоверяването за наличие на реално лице зад потребителският акаунт. Този сайт събира следните данни:

Потребителско име /по ваш избор/

Парола за достъп /по ваш избор/

Реален имейл адрес

Срокът, за който тези данни се събират е 25.05.2020 г., на всички нови потребители.

Вашите данни няма да бъдат използвани за реклама, какъвто и да е вид проучвания или прочее.

Вашите данни се записват и пазят само на сървър обслужващ този сайт. Достъп до тях имат единствено служители ангажирани с поддръжката на www.stz24.com.

Във всеки един момент, вие имате право да поискате информация за ваши данни, които ние пазим или да поискате вашите лични данни да бъдат забравени. Последното следва да приемете, че ще се извърши от нас в срок от 7 работни дни и в присъствието на комисия от 3-ма души, представители на компанията собственик на www.stz24.


За да използва пълноценно услугите, предлагани от www.stz24.com,  Потребителят трябва да се регистрира, като попълни необходимите данни в  съответния формуляр. Потребителят трябва да избере име, което не е вече заето. Потребителското име не трябва да съдържа нецензурна или друг вид думи, нарушаващи права на трети лица, търговски наименования или други права на интелектуална собственост. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано, както и да не засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско название (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Вие носите отговорност за запазване на поверителността на Вашия акаунт и парола. Също така Вие сте носител на отговорността за всички действия извършени от Вашия акаунт. В случай на неуторизирано използване на Вашия акаунт или друг пробив в сигурността, моля да ни уведомите незабавно. www.stz24.com   не носи отговорност за загубите, които може да претърпите, ако някой друг използва Вашия акаунт и парола, независимо дали това става със или без ваше знание. Може да бъдете подведен под отговорност за загуби, претърпени от  www.stz24.com или трета страна, причинени от използването на Вашия акаунт и парола от трето лице.

Нямате право да използвате чужд акаунт без разрешение от титуляра на съответния акаунт. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си, и да уведомява незабавно www.stz24.com в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата. Потребителите могат по всяко време да проверяват, изтриват или променят част,  цялата въведена от тях информация свързана публикуван предмет или услуга за размяна, чрез личния си контролен панел и бутоните "Редактирай", "Промени", "Изтрий".

Публикуване на обяви

Всеки потребител се задължава да описва коректно основните характеристики на предмета за размяна/продажба/покупка (параметри, възраст, модел, произход и др.) , както и неговите евентуални дефекти. Обявите трябва да са написани на кирилица.

www.stz24.com не носи отговорност за некоректно публикувани текстове за размяна, продажба, закупуване или подаряване на предмети и услуги на потребителите. www.stz24.com си запазва правото да премахва  публикация с еднакво съдържание от един и същи потребител. www.stz24.com не се задължава да осъществява предварителен преглед на извършените публикации.

В случай на некоректно определена категория/подкатегория,  www.stz24.com  си запазва правото да премества обявата, като за това действие подателят ще бъде уведомен по email.

www.stz24.com  има право да изтрива обяви с некоректно, обидно, заплашващо, спамово или непристойно  съдържание.

Всека  обява може да придобие VIPстатус , чрез изпращане на SMS или връзка с нас. За да направите Вашата обява VIP кликнете на бутона "Направи VIP" и следвайте инструкциите. VIP обявите се показват преди обикновените. Имат различен привличащ вниманието дизайн. Показват се на началната страница. Ако при регистрацията е въведен линк (връзка) също се показва. Обява е VIP за платения период, след което тя отново става обикновена. След изпращане на SMS за обява, която вече е VIP периодът НЕ се удължава, а започва да тече наново. При проблем с VIP статуса на обявата потребителя трябва да сигнализира, за да бъде разрешен.


Публикуване на новини

Задължително е писането на кирилица! Ако получим известие или открием нецензурно съдържание обидни или непристойни думи и изрази, порнографско съдържание, линкове към сайтове разпространяващи вируси и опасен софтуер, сайтове подклаждащи расизъм и етническа омраза, продаващи забранени лекарства и медикаменти в някоя статия, статията ще бъде незабавно изтрита. Също така за некоректни ще се считат повтарящи се статии. Не копирайте едно към едно статии от други сайтове! Възможността за публикуване на новини се прави с цел да се даде гласност на случващото се около нас.


Публикуване в бизнес каталога

Публикуването в каталога е напълно безплатно и доброволно. Потребителят носи пълна отговорност за верността на публикуваната информация в каталога, като отговаря ако тя е в противоречие със законите на Република България и международните актове. Потребителят има задължението за предоставянето на достоверна информация при регистрирането, както и своевременното й актуализиране при настъпване на промяна относно предходно предоставената. При неизпълнение на това задължение потребителят ще носи риска от вредите, които биха могли да настъпят вследствие на това.

www.stz24.com се задължава да публикува предоставената от фирмите актуална информация.

www.stz24.com  запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация. Както и при публикуване на информация съдържаща порнография, насилие,различен вид пропаганда забранена от законите на Република България, също и в случай че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на Република България и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При публикуване в каталога, Вие може да ползвате два плана:

- Безплатно публикуване – при този план ще се показва само част от въведените данни;

- Платено публикуване – ще се показват всички данни попълнени във формата за регистрацията или формата за редактиране.

За по-специални изисквания към страницата на Вашата публикация трябва да се свържете с нас.


Публикуване на файлове (изображения, документи и др.)

Файловете са достояние на всички потребители и гости на сайта. С публикуването им, Вие давате съгласието си тези файлове да бъдат достъпни за разглеждане от всички потребители и гости на сайта, като www.stz24.com не носи отговорност нито за съдържанието им, нито за нанесени Ви щети от страна на други потребители или гости на сайта. Допустимите формати на файлове за приемане са оказани във формата за добавянето им.

Потребителите се задължават да не публикуват и да не разпространяват материали, текстове или изображения (вкл. и снимки) с чужди авторски права или с други защитени от закона права на трети лица, без изрично да упоменете това и без да е налице изричното съгласие за това на притежателя на тези права, включително и да не публикувате и да не разпространявате снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на снимките в този сайт. Също така да не публикувате невярна  или подвеждаща информация, нито материали, текстове  или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица или имащи открито рекламно съдържание, порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна  или расова нетърпимост,  възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие или такива, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми  и морал. Да не се публикуват материали, текстове или изображения (вкл. и снимки) със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетни и непълнолетни лица, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18 - годишна възраст. www.stz24.com  запазва правото си да унищожава без предупреждение материали, текстове , изображения (вкл. и снимки), ако прецени, че те не отговарят на  условията за ползване на уеб сайта .


Публикуване на събития в календара

Публикуването на събитя в календара се усъществява само и единствено от www.stz24.com.

www.stz24.com не носи отговорност за при промяна на дата или или час на провеждане на мероприятията!

Ако желаете да добавите събитие, моля свържете се с нас.

Публикуване на коментари

www.stz24.com  не толерира потребителските мнения,които съдържат: спам, не са по темата или са непоискани търговски съобщения, нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост , сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, порнографско съдържание , нарушаващо авторските права. Коментари с подобно съдържание ще бъдат незабавно премахвани!

Потребителите ,който ги генерират ще им бъде отнет  достъпа до сайта .Ако потребител на сайта сметне, че коментар или коментари нарушават негови права или горните правила, може да напише възражение. Възражението ще бъде разгледано и ако е извършено нарушение, коментара или коментарите ще бъдат премахнати.


Текстът на настоящите Общи условия за ползване не може да се копира, ползва, възпроизвежда и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на www.stz24.com .


Ако материалът Ви харесва, подкрепете ни, като го споделете с приятелите си.

Маркери съдържание | отговорност | stz24 | информация | права | изображения

Коментирай

Кликни за нова
 
Въведете символите от картинката

#1 Chenzyy 17.06.2023 16:50

WA (082110007809) Agen Jual Obat Bius Asli Di Tangerang Selatan | Jual Obat Tidur Ampuh Tangerang Selatan | Jual Obat Bius/Tidur Cair Di Tangerang Selatan Jual Obat Bius Hirup Ampuh Tangerang Selatan, Jual Obat Bius Cair Di Tangerang Selatan, Harga Obat Bius Di Apotik Tangerang Selatan, Jual Obat Tidur Cair Di Tangerang Selatan, Jual Obat Tidur Ampuh Tangerang Selatan, Jual Obat Tidur Tetes Tangerang Selatan _____________________________________ Selamat Datang Di Toko Agen Obat Bius Terbaik No.1 Di Indonesia Yaitu Pusat Obat Bius Asli Impor Di Website Resmi Kami Yang Melayani Antar Gojek Gratis Dan Pembayaran Via COD Agen Jual Obat Bius/Tidur Cair Asli Chlorophyll Spray, Chloroform Hirup, Trivam Propofol, Liquid Sex, Moon Sleep, Lido-X ini Menjadi salah satu obat bius yang paling laris saat ini. 5 Jenis Obat Bius Cair Yang Paling Ampuh Ini termasuk ke dalam kategori obat bius dengan level premium. _____________________________________ NOTE: PRODUK YANG KAMI SEDIAKAN TERBUKTI 100% ASLI & SANGAT AMPUH, JANGAN DI GUNAKAN UNTUK HAL-HAL YANG NEGATIF!! Kepuasan bagi pelanggan merupakan prioritas utama kami Karena jaminan mutu dan kualitas yang utama bagi kami Hanya di sini barang dijamin pasti asli _____________________________________ APOTIK OBAT BIUS HIRUP CHLOROFORM ASLI | OBAT TIDUR HIRUP CHLOROFORM ASLI | OBAT BIUS CAIR | OBAT TIDUR CAIR | OBAT TIDUR TETES | OBAT BIUS MINUM | OBAT TIDUR CAMPUR MINUMAN | OBAT TIDUR WANITA | OBAT TIDUR PRIA | OBAT TIDUR DI APOTIK | OBAT BIUS HIRUP HITUNGAN DETIK | OBAT BIUS BEKAP | OBAT BIUS HIRUP CHLOROFORM | OBAT BIUS YANG PALING AMPUH | OBAT TIDUR MANJUR | OBAT TIDUR AMPUH | OBAT TIDUR CAIR ASLI | OBAT TIDUR AMAN TANPA EFEK SAMPING | OBAT TIDUR RESEP DOKTER ANESTESIOLOGI | OBAT TIDUR / OBAT BIUS CAIR AMPUH ASLI _____________________________________ ANDA MENGALAMI HAL SEPERTI INI?? 1. Tidur tidak teratur 2. Sulit tidur di malam hari 3. Mengigau atau mimpi buruk 4. Kaget saat ingin tidur 5. Kebiasaan mendengkur 6. Sering bangun & susah tidur 7. Ketindihan atau kelumpuhan tidur 8. Mengantuk di siang hari 9. Badan lemas dan lelah JANGAN BIARKAN BEGITU SAJA • Mengganggu Sehari Hari • Tertidur Ketika Sedang Mengemudi • Berkonsentrasi Saat Berkerja • Penurunan Performa Di Tempat Berkerja • Mengenal Dalam Sulit Sesuatu • Sulit Dalam Merespon Sesuatu Toko Online Obat Bius / Tidur Buka 24 Jam Sedia: – Obat Bius Hirup / Bekap Chloroform – Obat Bius Semprot Chlorophyll Spray – Obat Bius Minum Trivam Propofol Asli – Obat Tidur Cair Liquid Sex – Obat Bius Ampuh Lido X – Obat Bius Rohypnols Asli – Obat Tidur Cair Moon Sleep _____________________________________ JANGAN TERGIUR DENGAN HARGA YANG MURAH.!! PEMBELI YANG BIJAK DAN CERDAS PASTI MELIHAT KUALITAS KAMI HADIR MEMBANTU PROBLEM PERMASLAHAN ANDA MELAYANI PEMESANAN SELURUH KOTA INDONESIA & LUAR NEGERI


#2 Mamaafrika 04.07.2023 07:02

Love Spell Caster +27604045173 Binding Love Spells to Get Your Ex Back Improve Lost Love Relationships With the guidance of Love Spells specially Get Your Ex Back Spells learn the art of binding your lost love and fix broken love relationships.USE POWERFUL UNSEEN FORCES TO TRY AND CHANGE YOUR LIFE. Dr Mama Zenna helps you with love spells, traditional healing, native healing, fortune telling, witchcraft, psychic readings, black magic, voodoo, herbalist healing, or any other service your may desire within the realm of african native healing, the spirits and the ancestors. I am atraditional healer. I could help you to connect with the ancestors , interpret dreams, diagnose illness through divination with bones, and help you heal both physical and spiritual illness. We facilitate the deepening of your relationship to the spirit world and the ancestors. Working in partnership with one's ancestors is a gift representing a close link with the spirit realm as a mediator between the worlds.* Witchdoctors, or sorcerers, are often purveyors of mutis and charms that cause harm to people. we believe that we are here for only one purpose, to heal through love and compassion.* African people share a common understanding of the importance of ancestors in daily life. When they have lost touch with their ancestors, illness may result or bad luck. Then a traditional healer, or sangoma, is sought out who may prescribe herbs, changes in lifestyle, a career change, or changes in relationships. The client may also be told to perform a ceremony or purification ritual to appease the ancestors.* Let us solve your problems using powerful African traditional methods. We believe that our ancestors and spirits give us enlightenment, wisdom, divine guidance, enabling us to overcome obstacles holding your life back. Our knowledge has been passed down through centuries, being refined along the way from generation to generation. We believe in the occult, the paranormal, the spirit world, the mystic world.* The services here are based on the African Tradition Value system/religion,where we believe the ancestors and spirits play a very important role in society. The ancestors and spirits give guidance and counsel in society. They could enable us to see into the future and give solutions to the problems affecting us. We use rituals, divination, spells, chants and prayers to enable us tackle the task before us. I have experience in helping and guiding many people from all over the world. My psychic abilities may help you answer and resolve many unanswered questions. I specialize in helping women and men from all walks of life with these matters. I work mainly with active spells - spells directed out, to bring about a desired event or to affect someone else.* This website is based on different types of Services try and achieve your goals. FOR RELATIONSHIP AND LOVE ADVICE+27604045173 SPIRITUAL/NATIVE HEALING+27604045173 MARRIAGE ADVICE+27604045173 DIVORCE ADVICE+27604045173 DO YOU SEEK LOVE, FRIENDSHIP, WANT A PAST LOVER TO RETURN OR A PRESENT LOVER TO COMMIT?* DO YOU SEEK REVENGE, RETRIBUTION, WANT TO EVEN THE SCORE? DO YOU SEEK TO SPLIT A RELATIONSHIP, CAUSE DISSENSION, TROUBLE?* DO YOU SEEK SUCCESS, POWER, FULFILLMENT, HAPPINESS AT HOME OR AT WORK?* DO YOU SEEK PROTECTION, SECURITY, PEACE OF MIND?DISCLAIMER.* PLEASE NOTE THAT TRADITIONAL HEALING IS NOT AN EXACT SCIENCE. RESULTS WILL VARY FROM INDIVIDUAL TO INDIVIDUAL. PLEASE USE THE SERVICES AT YOUR SOLE DISCRETION.*Let me help you if you seek answers to any of the above questions.*. Call / What's App On +27604045173 .MMAMA ZENNA Email:mmamazenna@gmail.com https://web.facebook.com/Stronglovesangoma Web: https://www.safemagiclovespells.com


Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки, нашите услуги, Вие, се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация

Затвори