Продължава и сътрудничеството на Комисията с регионите и градовете по проекти с постигнати добри резултати, като платформата за обмен на знания, инициативите „Европейска столица на културата“, „Знак за европейско наследство“, „Науката се среща с регионите“ и много други. „Важно е да надградим партньорството ни с Комитета на регионите относно платформата за обмен на знания. Целта е платформата да се развие от инструмент за обмен на научни резултати в платформа за споделяне на мнения по стратегически приоритети, свързани с европейското научноизследователско пространство. Стремим се да изградим по-добра координация между обновена платформа за обмен на знания и инициативата Науката се среща с регионите, като част от пакет действия за насърчаване на диалога с регионите и градовете“, заяви Мария Габриел. Тя информира, че Европейската комисия подготвя и нови мерки, като организиране на съвместни информационни дни за регионите и форуми със заинтересовани страни в областта на научните изследвания и иновациите. Българският еврокомисар подчерта, че е много важен приносът на регионите за стратегическото планиране на мисиите и партньорствата по програма «Хоризонт Европа», тъй като те са насочени към глобалните предизвикателства за обществото и ползите за гражданите.

„Активното включване на местните и регионални власти в регионалната иновационна схема на Европейския институт за иновации и технологии и иновационните екосистеми по «Хоризонт Европа», в синергия с програма Еразъм+ и други програми на ЕС, ще допринесе допълнително за укрепването на европейското научноизследователско пространство и свързването му с европейското пространство за образование. Интелигентният подход към инвестирането ще осигури устойчиво и интегрирано местно развитие“, отбеляза още комисар Габриел. В израз на сътрудничеството с Комитета на регионите ще бъде изготвен съвместен план за действие с конкретни инициативи.