Градски и междуселищен транспорт в Стара Загора

Разписание на градски и извън градски автобуси и тролейбуси в град Стара Загора

Градски и междуселищен транспорт в Стара Загора

 

ЛИНИЯ № 3 /в сила от 07.12.2015 година/
кв.”Железник” – ПЗ „Загорка” 
в работни дни от кв.”Железник”

04,54; 05,18; 05,48; 06,18; 06,48; 07,18; 07,48; 08,18; 08,48; 09,18; 09,48; 10,18; 10,48; 11,18; 11,48; 12,18; 12,48; 13,18; 13,48; 14,18; 14,48; 15,18; 15,48; 16,18; 16,48; 17,18; 17,48; 18,18; 18,48; 19,18; 19,48; 20,18; 20,48; 21,18;

Забележка:
- курсовете в 06,18; 06,48; 08,18; 12,18; 12,48; 15,18 и 18,18 часа от кв. „Железник" се движат до Дом на инвалида;
- курсовете в 06,48; 07,18; 18,48 и 19,18 часа от кв. „Железник" се движат до „МЦ-Медицински комплекс-Берое" ЕООД.

в работни дни от ПЗ ”Загорка”

05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

Забележка:
- курсовете в 07,00 и 07,30 часа от ПЗ „Загорка" в работни дни минават през завод „Средна гора";
- курсовете в 07,00; 07,30; 19,00 и 19,30 часа от ПЗ „Загорка" се движат до „МЦ-Медицински комплекс-Берое" ЕООД.

в почивни дни от кв.”Железник”

05,50; 06,18; 06,48; 07,18; 07,48; 08,18; 08,48; 09,18; 09,48; 10,18; 10,48; 11,18; 11,48; 12,18; 12,48; 13,18; 13,48; 14,18; 14,48; 15,18; 15,48; 16,18; 16,48; 17,18; 17,48; 18,18; 18,48; 19,18; 19,48; 20,18; 20,48; 21,18;

Забележка: курсовете в 06,18; 06,48; 08,18; 12,18; 12,48; 15,18 и 18,18 часа от кв. „Железник" се движат до Дом на инвалида.

в почивни дни от ПЗ ”Загорка” 06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14:30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,05;
ЛИНИЯ № 8 /в сила от 07.12.2015 година/ 
кв.”Железник” – кв.”Самара-3”
в работни дни
от кв.”Железник”

05,33; 06,03; 06,33; 07,03; 07,33; 08,03; 08,33; 09,03; 09,33; 10,03; 10,33; 11,03; 11,33; 12,03; 12,33; 13,03; 13,33; 14,03; 14,33; 15,03; 15,33; 16,03; 16,33; 17,03; 17,33; 18,03; 18,33; 19,03; 19,33; 20,03;

Забележка: курсовете в 06,33; 07,03; 18,33 и 19,03 часа от кв. „Железник" в работни дни се движат до „МЦ-Медицински комплекс-Берое" ЕООД.

в работни дни
от кв.”Самара-3”

05,10; 06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,15; 20,45;

Забележка:
- курсовете в 06,45 и 07,15 часа от кв. „Самара-3" минават през завод „Средна гора";
- курсовете в 06,45; 07,15; 18,45 и 19,15 часа от кв. „Самара-3" в работни дни се движат до „МЦ-Медицински комплекс-Берое" ЕООД.

в почивни дни
от кв.”Железник”
06,03; 06,33; 07,03; 07,33; 08,03; 08,33; 09,03; 09,33; 10,03; 10,33; 11,03; 11,33; 12,03; 12,33; 13,03; 13,33; 14,03; 14,33; 15,03; 15,33; 16,03; 16,33; 17,03; 17,33; 18,03; 18,33; 19,03; 19,33; 20,03;
в почивни дни от кв.”Самара-3” 06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,15; 20,45;
ЛИНИЯ № 12 /в сила от 18.12.2015 година/
кв.”Железник” – Фуражен завод 
/изпълнява се само в работни дни/
от кв.”Железник” 07,18; 16,20; 16,45;
от Фуражен завод 07,38; 16,40; 17,13;
кв.”Зора” – Фуражен завод
/изпълнява се само в работни дни/
от кв.”Зора” 06,50; 07,18; 16,20; 16,40;
от Фуражен завод 07,15; 07,41; 16,40; 17,13;
ЛИНИЯ № 13 /в сила от 18.12.2015 година/
кв.”Железник” – кв.”Зора” 
в работни дни от кв.”Железник”

05,00; 05,25; 06,00; 06,30; 07,00; 07,20; 07,35; 07,55; 08,20; 08,35; 08,55; 09,25; 09,55; 10,30; 10,55; 11,25; 11,40; 11,55; 12,20; 12,35; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,30; 17,00; 17,20; 17,50; 18,25; 19,00; 19,25; 19,55; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00; 22,40

Забележка: курсовете в: 20,10 и 22,10 часа от кв. „Зора" се изпълняват до Тракийски университет.

в работни дни от кв.”Зора” 05,00; 05,15; 06,45; 07,35; 08,10; 08,25; 08,40; 09,10; 09,40; 10,10; 10,40; 11,10; 11,40; 12,10; 12,40; 13,10; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 17,10; 17,40; 18,10; 18,30; 18,40; 19,20; 19,55; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50; 22,10; 22,40; 23,10
в почивни дни от кв.”Железник”

06,00; 06,15; 06,55; 07,10; 07,40; 07,55; 08,55; 09,40; 09,55; 10,55; 11,40; 11,55; 12,55; 13,40; 13,55; 14,55; 15,40; 15,55; 16,55; 17,40; 17,55; 18,55; 19,55; 20,55; 21,25; 21,55;

в почивни дни от кв.”Зора” 06,15; 06,45; 07,30; 08,20; 08,40; 09,40; 10,20; 10,40; 11,40; 12,15; 12,45; 13,40; 14,20; 14,40; 15,40; 16,15; 16,45; 17,00; 17,45; 18,20; 18,40; 19,45; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00; 22,30;
ЛИНИЯ № 14 /в сила от 11.12.2015 година/
кв.„Три чучура-север” – кв.”Зора” 
в работни дни от кв.„Три чучура -север” 06,10; 06,45; 07,10; 07,20; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,20; 18,40; 19,00;
в работни дни от кв.”Зора” 06,20; 06,40; 07,15; 07,40; 07,50; 08,20; 08,50; 09,20; 09,50; 10,20; 10,50; 11,20; 11,50; 12,20; 12,50; 13,20; 13,50; 14,20; 14,50; 15,20; 15,50; 16,20; 16,50; 17,20; 17,50; 18,20; 18,50; 19,10; 19,40;
ЛИНИЯ № 20 /в сила от 07.12.2015 година/
кв.”Самара-3” – Тракийски университет
/изпълнява се само в работни дни/
от кв.”Самара-3”
в учебно време
05,55; 06,35; 07,00; 07,20; 07,35; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 12,00; 12,15; 12,40; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,15; 15,30; 16,00; 16,15; 16,30; 17,00; 17,15; 18,00; 18,30; 19,00;
от кв."Самара-3"
в не учебно време
05,55; 06,35; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 19,00;
от ВУЗ в учебно време 06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 07,50; 08,10; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,30; 13,00; 13,10; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 15,45; 16,00; 16,30; 16,45; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30;
от ВУЗ в не учебно време 06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,25; 10,25; 11,30; 12,25; 13,30; 14,25; 15,30; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,30;
ЛИНИЯ № 51 /в сила от 11.12.2015 година/
кв. „Три чучура-север” – ДАИ 
в работни дни от
кв.”Три чучура-север”

05,10; 06,00; 06,20; 06,35; 06,50; 07,05; 07,15; 07,25; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,30; 21,30;

Забележка: курсовете, тръгващи от кв. „Три чучура – север" в 05,10; 07,05 и 07,25 часа влизат в района на „Петрол".

в работни дни
от ДАИ

05,40; 06,30; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,45; 07,55; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,55; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35;

Забележка: курса, тръгващ от ДАИ в 17,05 часа влиза в района на „Петрол".

в работни дни
от спирка Алана
17,50; 18,00; 18,15; 18,35; 18,50; 19,10; 19,35; 19,50; 20,10; 20,50; 21,50;
в почивни дни от
кв.”Три чучура-север”
06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,30; 21,30;
в почивни дни
от спирка Алана
06,50; 07,20; 07,50; 08,20; 08,50; 09,20; 09,50; 10,20; 10,50; 11,20; 11,50; 12,20; 12,50; 13,20; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,15; 21,00; 22,00;
в събота от ДАИ 06,42; 07,12; 07,42; 08,12; 08,42; 09,12; 09,42; 10,12; 10,42; 11,12; 11,42; 12,12; 12,42; 13,12;
ЛИНИЯ № 204 /в сила от 07.12.2015 година/
Тракийски университет – кв.”Кольо Ганчев”
 /изпълнява се само в работни дни/
от ВУЗ в учебно време 07,15; 08,00; 08,20; 08,40; 09,10; 09,40; 10,10; 10,40; 11,10; 11,40; 12,10; 12,40; 13,10; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,10;
от ВУЗ в не учебно време 06,45; 07,15; 07,30; 07,45; 07,55; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45;
от кв."К.Ганчев" в учебно време 07,05; 07,30; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45;
от кв."К.Ганчев" в не учебно време 07,10; 07,30; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15;
ЛИНИЯ № 23 /в сила от 11.12.2015 година/
Стадиона "Берое" - село Дъбрава
в работни дни от стадион „Берое" 08,00; 13,20; 16,50 /от 15.10. до 15.04./; 19,00 /от 16.04. до 14.10./;
в работни дни от село Дъбрава 08,15; 13,30; 17,05 /от 15.10. до 15.04./; 19,15 /от 16.04. до 14.10./;
в почивни дни от стадион „Берое" 08,00; 13,20; 16,40 /от 15.10. до 15.04./; 18,40 /от 16.04. до 14.10./;
в почивни дни от село Дъбрава 08,15; 13,30; 16,50 /от 15.10. до 15.04./; 18,50 /от 16.04. до 14.10./;
ЛИНИЯ № 1 кв.”Железник” – СБА / в сила от 19.12.2012 година/
в работни дни
от кв.”Железник”  в учебно време
06,15; 06,45; 07,14; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,00; 15,15; 15,30; 15,45; 16,00; 16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30; 17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00; 19,15; 19,30; 19,45; 20,15; 20,45;  21,15; 21,45;
в работни дни
от кв.”Железник”  в не учебно време
06,15; 06,45; 07,14; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,00; 15,15;  15,45; 16,00; 16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30; 17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00; 19,15; 19,30; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45;
в работни дни
от СБА в учебно време
06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,30; 15,45; 16,00; 16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30; 17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00; 19,15; 19,30; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45; 22,10 /само в петък/;
в работни дни
от СБА в не учебно време
06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,30; 15,45; 16,15; 16,30; 16,45; 17,00; 17,15; 17,30; 17,45; 18,00; 18,15; 18,30; 18,45; 19,00; 19,15; 19,30; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45; 22,10 /само в петък/;
в събота
от кв.”Железник”
06,10; 10,10; 11,10; 12,10; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50;
в събота
от СБА
06,15; 06,40; 10,40; 11,40; 12,40; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 21,40; 22,10;
в неделя от кв.”Железник” 06,10; 06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,10; 10,50; 11,10; 11,50; 12,10; 12,50; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50;
в неделя
от СБА
06,15; 06,40; 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,20; 12,40; 13,20; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 21,40;
ЛИНИЯ № 2 стадион ”Берое” – Мототехника /в сила от 19.12.2012 година/
в работни дни
от стадион "Берое"
в учебно време
05,30; 06,00; 06,15; 06,30; 06,45; 06,55; 07,10; 07,20; 07,30; 07,40; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,40;  18,00; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40; 21,00; 21,30; 22,00;
в работни дни
от стадион "Берое"
в не учебно време
05,30; 06,00; 06,20; 06,35; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40; 21,00; 21,30; 22,00;
в работни дни
от Мототехника
в учебно време
05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 06,45; 07,00; 07,15; 07,20; 07,35; 07,50; 08,00; 08,10; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,10; 20,30; 20,50; 21,10; 21,30; 22,00;
в работни дни
от Мототехника
в не учебно време
05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05;  08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,10; 10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10;  14,30; 14,50; 15,10; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 16,50; 17,05; 17,20;  17,35; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,10; 20,30; 20,50; 21,10; 21,30; 22,00;
в събота от стадион "Берое" 06,00; 06,20; 06,40; 07,00; 07,20; 07,40; 08,00; 08,20; 08,40; 09,00; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40; 21,00; 21,30; 22,00;
в събота  от Мототехника 06,00; 06,30; 06,50; 07,10; 07,30; 07,50; 08,10; 08,30; 08,50; 09,10;  09,30; 09,50; 10,10; 10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10; 14,30; 14,50; 15,10; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 16,50; 17,10; 17,30; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,10; 20,30; 20,50; 21,10; 21,30; 22,00;
в неделя от стадион "Берое" 06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;
в неделя от Мототехника 06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 09,50; 10,10;  10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10; 14,30; 14,50; 15,10; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 16,50; 17,10; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

 

ЛИНИЯ № 15
 стадион „Берое” – село Могила - село Малко Кадиево
в работни дни от стадион ”Берое” 05,30; 07,15; 11,30; 13,50; 15,50; 17,30; 19,30;
в работни дни от село Малко Кадиево 06,10; 08,00; 12,30; 14,30; 16,30; 18,20; 20,20;
в почивни дни от стадион ”Берое” 07,15; 09,00; 11,30; 16,00; 18,00;
в почивни дни от село Малко Кадиево 08,00; 10,00; 12,30; 17,00; 18,50;
ЛИНИЯ № 17 
кв.„Три чучура-север” – Гробищен парк
в работни дни от кв.”Три чучура-север” 08,30; 09,45; 14,00; 15,35;
в работни дни от Гробищен парк 09,30; 10,30; 15,00; 16,30;
в събота от кв.”Три чучура-север” 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40 11,30; 12,30; 14,30;
в събота от Гробищен парк 08,10; 08,30; 09,10; 09,30; 10,15; 10,40; 11,20; 11,40 12,20; 13,30; 15,30;
в неделя от кв.”Три чучура-север” 07,30; 08,30; 09,30; 10,30; 11,30; 12,30;
в неделя от Гробищен парк 08,30; 09,30; 10,30; 11,30; 12,30; 13,30;
кв.„Три чучура-север” –Гробищен парк - село Хрищени
в работни дни от кв.”Три чучура-север” 06,17; 07,00; 07,30; 08,00; 10,00; 11,00; 11,30; 13,00; 15,00; 16,00; 18,05; 20,15;
в работни дни от село Хрищени 05,30; 07,00; 08,00; 08,30; 09,00; 11,00; 12,00; 12,30; 14,00; 16,00; 17,05; 19,00; 21,00;
в почивни дни от кв.”Три чучура-север” 06,10; 07,00; 08,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 15,00; 17,00; 18,00; 20,00;
в почивни дни от село Хрищени 07,00; 07,50; 08,50; 10,50; 11,50; 14,00; 15,00; 16,00; 18,00; 19,00; 20,50;
кв.„Три чучура-север” - Гробищен парк – село Хрищени – село Колена
в работни дни от кв.”Три чучура-север” 05,40; 06,35; 09,00; 12,00; 13,30; 17,00; 19,10;
в работни дни от село Колена 06,30; 07,24; 10,00; 13,00; 14,30; 18,00; 20,00;
в почивни дни от кв.”Три чучура-север” 06,40; 09,00; 12,00; 16,00; 19,00;
в почивни дни от село Колена 07,30; 09,50; 13,00; 17,00; 20,00;
ЛИНИЯ № 21 
кв.”Самара-3” – село Малка Верея
в работни дни от кв.”Самара-3” 11,30; 19,30;
в работни дни от село Малка Верея 12,15; 20,20;
в почивни дни от кв.”Самара-3” 05,40; 19,30;
в почивни дни от село Малка Верея 06,20; 20,20;
кв.”Самара-3” – село Малка Верея - село Лясково
в работни дни от кв.”Самара-3” 05,40; 07,35; 14,00; 17,30;
в работни дни от село Лясково 06,30; 08,30; 15,00; 18,30;
в почивни дни от кв.”Самара-3” 07,00; 08,50; 13,00; 18,00;
в почивни дни от село Лясково 07,55; 09,45; 14,00; 19,00;
ЛИНИЯ № 22 
кв.”Зора” – село Еленино
в работни дни от кв.”Зора” 07,10; 09,15; 11,20; 13,20; 15,45; 17,05;
в работни дни от село Еленино 06,30; 07,50; 10,00; 12,15; 14,00; 16,30; 17,40;
в почивни дни от кв.”Зора” 07,45; 09,05; 14,18;
в почивни дни от село Еленино 08,30; 10,00; 15,00;
кв.”Зора” – село Калояновец
от кв.”Зора” 19,30;
от село Калояновец 20,20;
ЛИНИЯ № 24 
кв.”Зора” – село Богомилово
в работни дни от кв.”Зора” 21,30;
в работни дни от село Богомилово 06,20; 22,10;
кв.”Зора” – село Богомилово - село Кирилово
в работни дни от кв.”Зора” 09,25; 11,30; 13,35; 17,20; 18,40; 19,30; 20,30;
в работни дни от село Кирилово 05,45; 06,30; 10,15; 12,20; 14,25; 18,05; 19,30; 20,15; 21,15;
в почивни дни от кв.”Зора” 09,20; 11,20; 13,20; 15,20; 19,15;
в почивни дни от село Кирилово 10,20; 12,20; 14,20; 16,20; 20,00;
кв.”Зора” – село Богомилово - село Кирилово - село Елхово
в работни дни от кв."Зора" 06,50; 15,15;
в работни дни от село Елхово 07,50; 16,10;
в почивни дни от кв."Зора" 07,20; 17,20;
в почивни дни от село Елхово 08,20; 18,20;

 

ЛИНИЯ № 26 кв.”Железник” – Мототехника /в сила от 19.12.2012 година/
в работни дни
от кв.”Железник” в учебно време
05,55; 06,25; 06,40; 06,55; 07,02; 07,10; 07,17; 07,27; 07,40; 07,55; 08,10; 08,25; 08,40; 08,55; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,40; 16,55; 17,25; 17,40; 17,55; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25;
в работни дни
от кв."Железник" в не учебно време
05,55; 06,25; 06,40; 06,55; 07,10; 07,25; 07,40; 07,55; 08,25; 08,55; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,40; 16,55; 17,25; 17,55; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25;
в работни дни
от Мототехника в учебно време
05,50; 06,10; 06,25; 06,55; 07,10; 07,25; 07,32; 07,40; 07,47; 07,55; 08,10; 08,25; 08,40; 08,55; 09,10; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25;  16,55; 17,10; 17,25; 17,55; 18,10; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25; 20,55;
в работни дни
от Мототехника в не учебно време
05,50; 06,10; 06,25; 06,55; 07,10; 07,25; 07,40; 07,55; 08,10; 08,25; 08,55; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,55; 17,10; 17,25; 17,55; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25; 20,55;
в събота
от кв.”Железник”
06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,50; 11,50; 12,50;
в събота
от Мототехника
07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 11,20; 12,20; 13,20;

 

ЛИНИЯ № 33
кв.”Железник” – Телевизионна кула
от кв.”Железник” 08,01; 12,01; 16,01 /от 16.04. до 14.10./; 18,01 /от 15.10. до 15.04./;
от Телевизионна кула 09,00; 13,00; 17,00 /от 16.04. до 14.10./; 19,00 /от 15.10. до 15.04./;
ЛИНИЯ № 34
кв.”Железник” – Гробищен парк -село Хрищени - село Колена - село Люляк
от кв.”Железник” 08,15; 17,30 /от 15.10. до 15.04./; 18,15 /от 16.04. до 14.10./;
от село Люляк 09,15; 18,30 /от 15.10. до 15.04./; 19,15 /от 16.04. до 14.10./;
ЛИНИЯ № 36 кв.”Железник” – ПЗ „Загорка”
в работни дни
от кв.”Железник”
05,20; 05,35; 05,50; 06,05; 06,20; 06,35; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,35; 18,50; 19,05; 19,20; 19,35; 19,50; 20,05; 20,20; 20,35; 20,50; 21,05; 21,20; 21,35; 21,50; 22,05;
в работни дни от ПЗ”Загорка” 05,15; 05,35; 05,50; 06,05; 06,20; 06,35; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,35; 18,50; 19,05; 19,20; 19,35; 19,50; 20,05; 20,20; 20,35; 20,50; 21,05; 21,20; 21,35; 21,50; 22,15;
в почивни дни
от кв.”Железник”
06,20; 06,40; 07,00; 07,20; 07,40; 08,00; 08,20; 08,40; 09,00; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40; 21,00; 21,20; 21,40; 22,05;
в почивни дни от ПЗ”Загорка” 05,50; 06,10; 06,30; 06,50; 07,10; 07,30; 07,50; 08,10; 08,30; 08,50; 09,10; 09,30; 09,50; 10,10; 10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10; 14,30; 14,50; 15,10; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 16,50; 17,10; 17,30; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,10; 20,30; 20,50; 21,10; 21,35; 22,15;
ЛИНИЯ № 44 
кв.”Самара-3” – село Богомилово
в работни дни от кв.”Самара-3” 06,25; 18,05;
в работни дни от село Богомилово 07,05; 18,50;
кв.”Самара-3” – село Кирилово  /изпълнява се само в работни дни, в учебно време/
от кв.”Самара-3”  12,40;
от село Кирилово  13,20;

 

 

ЛИНИЯ № 62
кв.”Железник” – село Калитиново - село Преславен
в работни дни от кв.”Железник” 05,45; 07,00; 11,05; 13,05; 14,05; 16,25; 18,05; 19,55;
в работни дни от село Преславен 06,35; 07,50; 12,00; 14,00; 15,00; 17,20; 18,50; 20,40;
в почивни дни от кв.”Железник” 07,15; 08,55; 12,30; 16,30; 19,50;
в почивни дни от село Преславен 08,00; 09,45; 13,40; 17,30; 20,40;
ЛИНИЯ № 64 
кв.”Железник” – село Дълбоки - село Оряховица 
в работни дни от кв.”Железник” 07,30; 09,35; 15,35;
в работни дни от село Оряховица 08,30; 10,30; 16,30;
в почивни дни от кв.”Железник” 07,30; 09,30; 13,30; 17,30;
в почивни дни от село Оряховица 08,30; 10,30; 14,30; 18,30;
кв.”Железник” – село Дълбоки - село Оряховица - село Братя Кунчеви
в работни дни от кв.”Железник” 05,20; 06,30; 10,35; 13,35; 17,45; 19,35;
в работни дни от село Братя Кунчеви 06,20; 07,30; 11,45; 14,30; 18,45; 20,35;
в почивни дни от кв.”Железник” 06,30; 15,30;
в почивни дни от село Братя Кунчеви 07,30; 16,30;
кв.”Железник” – село Дълбоки - село Оряховица - село Братя Кунчеви - село Руманя
в работни дни от кв.”Железник” 11,35; 16,40;
в работни дни от село Руманя 12,45; 17,55;
в почивни дни от кв.”Железник” 11,30; 19,30;
в почивни дни от село Руманя 12,30; 20,50;
ЛИНИЯ № 65
кв.”Железник” – село Горно Ботево
в работни дни от кв.”Железник” 06,00; 09,20; 14,30; 18,20;
в работни дни от село Горно Ботево 06,50; 10,20; 15,30; 19,20;
в почивни дни от кв.”Железник” 07,40; 09,20; 14,30; 18,20;
в почивни дни от село Горно Ботево 08,40; 10,20; 15,30; 19,20;
ЛИНИЯ № 9

кв.”Зора” – село Старозагорски бани

в работни дни от кв.”Зора”

10,00; 12,00; 14,00; 16,00;

Забележка:
- само в петък курса в 10,00 часа от кв. „Зора" на отиване влиза в селата: Пряпорец и Борилово;
- само в четвъртък курса в 12,00 часа от кв. „Зора" се изпълнява до селата: Остра могила и Казанка.

в работни дни от село Старозагорски бани 11,00; 13,00; 15,00; 17,00;
в почивни дни от кв.”Зора” 08,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 16,00;
в почивни дни от село Старозагорски бани 09,00; 11,00; 12,00; 14,00; 15,00; 17,00;
ЛИНИЯ № 9/91
кв.”Зора” – село Старозагорски бани - село Пряпорец - село Борилово
в работни дни от кв.”Зора” 07,10; 11,00; 19,00;
в работни дни от село Старозагорски бани 08,00; 12,00; 20,00;
в работни дни от село Борилово 08,10; 12,15; 19,50;
в почивни дни от кв."Зора" 19,00 /от 15.10. до 15.04./;
в почивни дни от село Старозагорски бани 20,00 /от 15.10. до 15.04./;
в почивни дни от село Борилово 19,50 /от 15.10. до 15.04./;
ЛИНИЯ № 9/92
кв.”Зора” – село Старозагорски бани - село Ново село
в работни дни от кв.”Зора” 08,00; 13,00;
в работни дни от село Ново село 08,50; 14,15;
в работни дни от село Старозагорски бани 08,55; 14,00;
в почивни дни от кв.”Зора” 07,00; 12,00; 17,30;
в почивни дни от село Ново село 07,45; 13,10; 18,20;
в почивни дни от село Старозагорски бани 07,50; 13,00; 18,30
ЛИНИЯ № 9/91/92
кв.”Зора” – село Старозагорски бани - село Ново село - село Пряпорец - село Борилово
в работни дни от кв.”Зора” 17,30;
в работни дни от село Борилово 18,16;
в работни дни от село Ново село 18,25;
в работни дни от село Старозагорски бани 18,30;
ЛИНИЯ № 91 

кв.”Зора” - село Пряпорец - село Борилово

в работни дни от кв.”Зора”

06,05; 13,30;

Забележка: само в петък курса в 13,30 часа от кв. „Зора" на отиване ходи до с. Старозагорски бани.

в работни дни от село Борилово 06,50; 14,30;
в почивни дни от кв.”Зора” 08,00; 15,15; 19,00 /от 16.04. до 14.10./;
в почивни дни от село Борилово 09,00; 16,05; 19,50 /от 16.04. до 14.10./;
ЛИНИЯ № 92/93
кв.”Зора” - село Ново село - село Старозагорски бани - село Сулица
в работни дни от кв.”Зора” 05,35;
в работни дни от село Сулица 06,21;
в работни дни от село Старозагорски бани 06,26;
в работни дни от село Ново село 06,35;
ЛИНИЯ № 93 
кв.”Зора” - село Старозагорски бани - село Сулица
в работни дни от кв.”Зора” 09,00; 17,00 /от 16.04. до 14.10./;
Забележка: само в сряда курса в 09,00 часа от кв. „Зора" се изпълнява до селата: Лозен и Сладък кладенец.
в работни дни от село Сулица 09,55; 17,55 /от 16.04. до 14.10./;
в работни дни от село Старозагорски бани 10,00;18,00 /от 16.04. до 14.10./;
ЛИНИЯ № 94 
кв."Зора" - село Старозагорски бани - село Сулица - село Лозен - село Сладък кладенец
от кв.”Зора”

12,30;

Забележка: само в петък курса се изпълнява до село Пъстрово.

от село Сладък кладенец 13,50;
от село Сулица 14,05;
от село Старозагорски бани 14,10;
 кв."Зора" - село Старозагорски бани - село Сулица - село Лозен - село Сладък кладенец – село Пъстрово
от кв."Зора" 06,30; 16,30 /от 15.10. до 15.04./; 18,30 /от 16.04. до 14.10./;
от село Пъстрово 07,45; 17,45 /от 15.10. до 15.04./; 19,45 /от 16.04. до 14.10./;
от село Сладък кладенец 07,50; 17,50 /от 15.10. до 15.04./; 19,50 /от 16.04. до 14.10./;
от село Старозагорски бани 08,10; 18,10 /от 15.10. до 15.04./; 20,10 /от 16.04. до 14.10./;
ЛИНИЯ № 95 
кв.”Зора” - село Старозагорски бани - село Сулица - село Остра могила
в почивни дни от кв.”Зора” 09,00;
в почивни дни от село Сулица 09,51;
в почивни дни от село Остра могила 10,00;
в почивни дни от село Старозагорски бани 10,05;
ЛИНИЯ № 96 
 кв."Зора" - село Старозагорски бани - село Казанка
в почивни дни от кв.”Зора” 09,30;
в почивни дни от село Казанка 10,30;
в почивни дни от село Старозагорски бани 10,35;
ЛИНИЯ № 95/96
кв."Зора" – село Старозагорски бани – село Остра могила – село Казанка
в работни дни от кв.”Зора” 05,50; 09,30; 15,00; 18,00 /от 15.10. до 15.04./;
Забележка: курса в 18,00 часа от кв. „Зора" на отиване влиза в село Сулица.
в работни дни от село Остра могила 06,46; 10,26; 15,56; 19,01/от 15.10. до 15.04./;
в работни дни от село Казанка 07,05; 10,35; 16,05; 19,10 /от 15.10. до 15.04./;
в работни дни от село Старозагорски бани 07,10; 10,40; 16,10; 19,20 /от 15.10. до 15.04./;
в почивни дни от кв.”Зора” 06,00; 15,00; 18,00 /от 16.04. до 14.10./;
в почивни дни от село Остра могила 06,56; 15,56; 18,56 /от 16.04. до 14.10./;
в почивни дни от село Казанка 07,05; 16,05; 19,05 /от 16.04. до 14.10./;
в почивни дни от село Старозагорски бани 07,10; 16,10; 19,10 /от 16.04. до 14.10./;
ЛИНИЯ № 204А
Тракийски университет – кв."Кольо Ганчев" /изпълнява се само в работни дни/
от Тракийски университет 06,35; 08,15; 11,20; 12,40; 14,20; 16,35;
от кв."К.Ганчев" 07,18; 10,30; 12,00; 13,30; 16,00; 17,30;

 

https://www.starazagora.bg/bg/gradski-transport/gradski-avtobusni-linii


Ако материалът Ви харесва, подкрепете ни, като го споделете с приятелите си.

Маркери Берое | работни | Железник | Мототехника

Алфамаркет Трудов Посредник

Коментирай

Кликни за нова
 
Въведете символите от картинката

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки, нашите услуги, Вие, се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация

Затвори