Градски и междуселищен транспорт в Стара Загора

Разписание на градски и извън градски автобуси и тролейбуси в град Стара Загора

Градски и междуселищен транспорт в Стара Загора

РАЗПИСАНИЕ НА ГРАДСКИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

ЛИНИЯ № 3 /в сила от 07.12.2015 година/

кв.”Железник” – ПЗ „Загорка” 
в работни дни от кв.”Железник”

04,54; 05,18; 05,48; 06,18; 06,48; 07,18; 07,48; 08,18; 08,48; 09,18; 09,48; 10,18; 10,48; 11,18; 11,48; 12,18; 12,48; 13,18; 13,48; 14,18; 14,48; 15,18; 15,48; 16,18; 16,48; 17,18; 17,48; 18,18; 18,48; 19,18; 19,48; 20,18; 20,48; 21,18;

Забележка:
- курсовете в 06,18; 06,48; 08,18; 12,18; 12,48; 15,18 и 18,18 часа от кв. „Железник" се движат до Дом на инвалида;
- курсовете в 06,48; 07,18; 18,48 и 19,18 часа от кв. „Железник" минават през „МЦ-Медицински комплекс-Берое" ЕООД.

в работни дни от ПЗ ”Загорка”

05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

Забележка:
- курсовете в 07,00 и 07,30 часа от ПЗ „Загорка" в работни дни минават през завод „Средна гора";
- курсовете в 07,00; 07,30; 19,00 и 19,30 часа от ПЗ „Загорка" минават през „МЦ-Медицински комплекс-Берое" ЕООД.

в почивни дни от кв.”Железник”

 05,50; 06,18; 06,48; 07,18; 07,48; 08,18; 08,48; 09,18; 09,48; 10,18; 10,48; 11,18; 11,48; 12,18; 12,48; 13,18; 13,48; 14,18; 14,48; 15,18; 15,48; 16,18; 16,48; 17,18; 17,48; 18,18; 18,48; 19,18; 19,48; 20,18; 20,48; 21,18;

Забележка: курсовете в 06,18; 06,48; 08,18; 12,18; 12,48; 15,18 и 18,18 часа от кв. „Железник" се движат до Дом на инвалида.

в почивни дни от ПЗ ”Загорка” 06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14:30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,05;

ЛИНИЯ № 8 /в сила от 01.11.2017 година/

кв.”Железник” – кв.”Самара-3”
в работни дни
от кв.”Железник”

05,33; 06,03; 06,33; 07,03; 07,33; 08,03; 08,33; 09,03; 09,33; 10,03; 10,33; 11,03; 11,33; 12,03; 12,33; 13,03; 13,33; 14,03; 14,33; 15,03; 15,33; 16,03; 16,33; 17,03; 17,33; 18,03; 18,33; 19,03; 19,33; 20,03; 20,33; 21,03;

Забележка: курсовете в 06,33; 07,03; 18,33 и 19,03 часа от кв. „Железник" в работни дни минават през „МЦ-Медицински комплекс-Берое" ЕООД.

в работни дни
от кв.”Самара-3”

05,10; 06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15;

Забележка:
- курсовете в 06,45 и 07,15 часа от кв. „Самара-3" минават през завод „Средна гора";
- курсовете в 06,45; 07,15; 18,45 и 19,15 часа от кв. „Самара-3" в работни дни минават през „МЦ-Медицински комплекс-Берое" ЕООД.

в почивни дни
от кв.”Железник”
06,03; 06,33; 07,03; 07,33; 08,03; 08,33; 09,03; 09,33; 10,03; 10,33; 11,03; 11,33; 12,03; 12,33; 13,03; 13,33; 14,03; 14,33; 15,03; 15,33; 16,03; 16,33; 17,03; 17,33; 18,03; 18,33; 19,03; 19,33; 20,03; 20,33; 21,03;
в почивни дни от кв.”Самара-3”  06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15;

ЛИНИЯ № 12 /в сила от 18.12.2015 година/

кв.”Железник” – Фуражен завод /изпълнява се само в работни дни/
от кв.”Железник”  07,18; 16,20; 16,45;
от Фуражен завод 07,38; 16,40; 17,13;
кв.”Зора” – Фуражен завод
/изпълнява се само в работни дни/
от кв.”Зора” 06,50; 07,18; 16,20; 16,40;
от Фуражен завод 07,15; 07,41; 16,40; 17,13;

ЛИНИЯ № 13 /в сила от 01.11.2017 година/

кв.”Железник” – кв.”Зора” 
в работни дни от кв.”Железник”

05,00; 05,25; 06,00; 06,30; 07,00; 07,20; 07,35; 07,55; 08,20; 08,35; 08,55; 09,25; 09,55; 10,30; 10,55; 11,25; 11,55; 12,20; 12,35; 12,55; 13,25; 14,05; 14,25; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,30; 17,20; 17,35; 17,50; 18,25; 19,00; 19,40; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00; 22,40
 

в работни дни от кв.”Зора”

05,00; 05,15; 06,45; 07,35; 08,10; 08,25; 08,40; 09,10; 09,40; 10,10; 10,40; 11,10; 11,40; 12,10; 12,40; 13,10; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,00; 16,10; 17,10; 17,40; 18,10; 18,50; 19,20; 19,55; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50; 22,10; 22,40; 23,10

Забележка: курсовете в: 20,10 и 22,10 часа от кв. „Зора" се изпълняват до Тракийски университет.

в почивни дни от кв.”Железник”

06,00; 06,15; 06,55; 07,10; 07,40; 07,55; 08,55; 09,40; 09,55; 10,55; 11,25; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 17,40; 17,55; 18,55; 19,55; 20,55; 21,25; 21,55; 22,15;

в почивни дни от кв.”Зора” 06,15; 06,45; 07,30; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,15; 12,45; 14,20; 14,40; 15,40; 16,15; 16,45; 17,00; 17,45; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00; 22,30;

ЛИНИЯ № 14 /в сила от 01.11.2017 година/

кв.„Три чучура-север” – кв.”Зора” 
в работни дни от кв.„Три чучура -север” 06,10; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,20; 18,40; 19,00; 20,00; 21,10;
в работни дни от кв.”Зора” 06,20; 06,40; 07,15; 07,40; 08,20; 08,50; 09,20; 09,50; 10,20; 10,50; 11,20; 11,50; 12,20; 12,50; 13,20; 13,50; 14,20; 14,50; 15,20; 15,50; 16,20; 16,50; 17,20; 17,50; 18,20; 18,40; 19,10; 19,40; 20,40; 21,40;

ЛИНИЯ № 20 /в сила от 12.07.2016 година/

кв.”Самара-3” – Тракийски университет /изпълнява се само в работни дни/
от кв.”Самара-3” 05,55; 06,35; 07,00; 07,20; 07,35; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,15; 15,30; 16,00; 16,15; 16,30; 17,00; 17,15; 18,00; 18,30; 19,00;
от ВУЗ  06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 07,50; 08,10; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 15,45; 16,00; 16,30; 16,45; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30;

ЛИНИЯ № 51 /в сила от 04.02.2019 година/

кв.„Три чучура-север” – ДАИ 
в работни дни от
кв.”Три чучура-север”

05,10; 06,00; 06,20; 06,35; 06:50; 07,05; 07,15; 07,25; 07,45; 08,05; 08,20; 08:35; 08,50; 09,05; 09:20; 09,35; 09,50; 10,05; 10:20; 10,35; 10,50; 11,05; 11:20; 11,35; 11,50; 12,05; 12:20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13:35; 13,50; 14,05; 14:20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15:35; 15,50; 16,05; 16,20; 16:35; 16,50; 17:05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,30; 21,30;

в работни дни
от ДАИ
05,40; 06,30; 06:50; 07,05; 07,20; 07,36; 07,45; 07:56; 08,05; 08,20; 08:35; 08,50; 09,05; 09:20; 09,35; 09,50; 10,05; 10:20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11:35; 11,55; 12,05; 12,20; 12:35; 12,50; 13,05; 13,20; 13:35; 13,50; 14,05; 14,20; 14:35; 14,50; 15,05; 15,20; 15:35; 15,50; 16,05; 16,20; 16:35; 16,50; 17:05; 17,20; 17,35;

Забележка: Курсовете, преминаващи през ДАИ в работни дни в  05,40; 07,36; 07,56 и 17,05 часа  влизат в района на „Петрол”.
в работни дни
от спирка Алана
17,50; 18,00; 18,15; 18,35; 18,50; 19,10; 19,35; 19,50; 20,10; 20,50; 21,50;
в почивни дни от
кв.”Три чучура-север”

06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,45; 10,15; 10,45; 11,15; 11,45; 12,15; 12,45; 13,15; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,30; 21,30;

Забележка: Само в събота курсовете в 07,45; 08,15 и 12,45 часа  се изпълняват до „Топливо“.
в почивни дни
от спирка Алана

06,50; 07,20; 07,50; 08,20; 08,50; 09,20; 09,50; 10,20; 10,50; 11,20; 11,50; 12,20; 12,50; 13,20; 13,45; 14,15; 14,45; 15,15; 15,45; 16,15; 16,45; 17,15; 17,45; 18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 20,15; 21,00; 22,00;

в събота от ДАИ 06:42; 07:12; 07:42; 08:12; 08:42; 09:12; 09:42; 10:12; 10:42; 11:12; 11:42; 12:12; 12:42; 13:12;

ЛИНИЯ № 204 /в сила от 04.02.2019 година/

Тракийски университет – кв.”Кольо Ганчев” /изпълнява се само в работни дни, в учебно време/
от Тракийски университет 12,10; 12,40; 16,10;
от кв."К.Ганчев" 07,30; 08,00; 13,00; 13,30; 17,00; 

ЛИНИЯ № 23 /в сила от 11.12.2015 година/

Стадион Берое - село Дъбрава
в работни дни от стадион „Берое"  08,00; 13,20; 16,50 /от 15.10. до 15.04./; 19,00 /от 16.04. до 14.10./;
в работни дни от село Дъбрава  08,15; 13,30; 17,05 /от 15.10. до 15.04./; 19,15 /от 16.04. до 14.10./;
в почивни дни от стадион „Берое"  08,00; 13,20; 16,40 /от 15.10. до 15.04./; 18,40 /от 16.04. до 14.10./;
в почивни дни от село Дъбрава  08,15; 13,30; 16,50 /от 15.10. до 15.04./; 18,50 /от 16.04. до 14.10./;

Ако материалът Ви харесва, подкрепете ни, като го споделете с приятелите си.

Маркери Берое | работни | Железник | Мототехника

Коментирай

Кликни за нова
 
Въведете символите от картинката

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки, нашите услуги, Вие, се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация

Затвори