Семейства ще могат да получат финансиране за изграждане на фотоволтаични системи

Очакваната дата за начало на процедурата е 1 февруари 2023 г.

 05.01.2023 15:14
Семейства ще могат да получат финансиране за изграждане на фотоволтаични системи

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която домакинствата могат да се възползват от финансиране за изграждане на соларни батерии и фотоволтаични системи.

Очакваната дата за начало на процедурата е 1 февруари 2023 г. 

Размерът на безвъзмездното финансиране на инвестиции е както следва:

·Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) - до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.
·Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

·Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени. Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.
или

·Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършват дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, след одобрение на предложението от Структурата за наблюдение и докладване (СНД) и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

Условия за допустимост на кандидатите:

1)Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз или гражданин на трета държавасъс статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;
2)Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51% идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци. В случай, че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата;
3)Жилището трябва да е основно за Кандидата.
4)Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
5)В случай, че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
6)В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);
7)В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура;
8)Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
9)Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата;
10)Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Как се кандидатства:

Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване" на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Публикуваните насоки за кандидатстване и всички приложени документи могат да бъдат разгледани от този линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2

Ако материалът Ви харесва, подкрепете ни, като го споделете с приятелите си.


Маркери енергия | жилището | финансиране | пускане | доставка | системи | експлоатация | горещо | монтаж | битово

Коментирай

Кликни за нова
 
Въведете символите от картинката

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки, нашите услуги, Вие, се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация

Затвори